แก้ปัญหาตัวควบคุมการทำงานอัตโนมัติไม่ทำงาน Ms Access

 ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ปุ่มคำสั่งอัตโนมัติ หรือ Button Wizard ไม่แสดง บนโปรแกรมฐานข้อมูล Ms Access 

ปัญหาคือ ผู้ใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล ต้องการที่จะวางปุ่มคำสั่งพื้นฐานในการควบคุมการทำงานของแบบฟอร์ม Form Control เช่น การบันทึก การเลื่อนระเบียน การเปิดหรือปิดฟอร์ม เป็นต้น 

ลักษณะคือ ในมุมมองออกแบบฟอร์ม 

Tab Design เรามีกล่องคำสั่งในการทำงานกับฟอร์ม ที่ใช้งานบ่อยๆ คือ ปุ่ม Button 

คลิกแล้วนำไปวางในฟอร์ม แล้วจะไม่มีตัวช่วยในการจัดการหรือ Wizard แสดงขึ้นมา 

แนวทางการแก้ไขปัญหา คลิกที่ปุ่ม ลูกศรเล็กๆ More 

แล้วลองเลือกคำสั่ง Use Control Wizard 

เพื่อเปิดตัวช่วยควบคุมการทำงานอัตโนมัติ แสดงภาพประกอบ ในการคลิกเปิดใช้งานตัวช่วยอัตโนมัติ Wizard


หลังจากนั้น ลองคลิกปุ่มคำสั่ง และนำเม้าส์มาวาด หรือแดรกลงบนแบบฟอร์ม เราจะได้กล่องโต้ตอบการทำงานแสดงขึ้นมา ตามภาพประกอบ