กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2018

การใช้งานคำสั่ง VLOOKUP

แนะนำทิปและเทคนิคการใช้งานโปรแกรม MS Excel ในวันนี้ จะมาสอนวิธีการใช้งานฟังก์ชั่น VLOOKUP ซึ่งมีควา…

การกรองข้อมูลในตาราง Excel

จากตอนที่ผ่านมา ได้สอนวิธีการเรียงข้อมูลในตารางไปแล้ว สำหรับวันนี้จะมาสอนการ กรองข้อมูล หรือการ ฟิล…

การจัดรูปแบบตาราง Excel

ความาสามารถและจุดเด่นของ Excel ในการทำงาน กับตาราง มีหลายอย่าง โดย จะมีทั้งแบบปรับแต่งเอง และแบบอัต…

ออกแบบฟอนต์ด้วยโปรแกรม FontCreator

คำแนะนำสำหรับนักออกแบบ หรือนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ ที่สนใจและมองหาโปรแกรมช่วยในการออกแบบ และพัฒนาฟ…

โหลดโพสต์เพิ่ม ไม่พบผลการค้นหา