วิธีการจัดการรูปแบบข้อมูลบนเซลส์ของตาราง

สำหรับตาราง MS Excel นั้น ในช่องข้อมูลที่เป็น วันที่ หรือจำนวนเงิน นั้น ผู้ใช้งานสามารถจะแก้ไข หรือปรับตั้งค่า Format ของข้อมูล ตามที่ต้องการได้หลายแบบ
ขั้นตอนการปรับแต่ง เปิดไฟล์ข้อมูล  Excel ขึ้นมา โดยจะต้องมีข้อมูลที่เป็นตัวเลข และข้อมูลวันที่
ปรับวันที่อะไรได้บ้าง และมีวิธีการอย่างไร
เริ่มจาก ให้เอาเมาส์ไปคลิก ช่องที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ Format ของเซลส์

หรือจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
บนหน้าแรก Home คลิกตรงช่องเลือก Format จะมีตัวเลือก ทั่วไป สกุลเงิน ตัวเลข วันที่ เป็นต้น
ลองเลือก สกุลเงิน ไทย
อีกทางลัดเข้า กล่องจัดการ Format ของ cell หรือตาราง ในกลุ่มของคำสั่ง คลิกที่รูปไปค่อน เครื่องหมายลูกศรเล็กๆ จะเปิดกล่องโต้ตอบ Format ออกมา
รูปแบบ Format ที่ใช้กันบ่อยๆ คือ
ทั่วไป
ตัวเลข
วันที่
ข้อความ
สกุลเงิน


กรณีตัวอย่าง
ให้เลือก เป็นตัวเลข หรือ สกุลเงิน
จะสามารถเลือก กำหนดจุดทศนิยม ได้ หรือ ไม่มีจุดทศนิยมได้
คลิกเลือกคอลัมน์ ตัวเลข
คลิกไปที่กล่องจัดการ Format ขึ้นมา
เลือก สกุลเงิน
เลือก เงินไทย
กำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ดูผลการกำหนดค่า


การจัดการรูป Format อื่นๆ ก็จะมีแนวทางคล้ายๆ กัน สามารถทดสอบและลองใช้งาน ไปที่ละแบบ เพื่อดูความแตกต่าง และให้ใช้งานได้เป็น 


วิธีการย่อและขยายเมนูบาร์ Ribbon เมนูของ Office 365

แนะนำทิปและเทนนิคการปรับแต่งเมนูบาร์ Ribbon menu bar ของโปรแกรมสำนักงาน MS Office 365 ที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบและงงกับมันได้
เมนูบาร์ดังกล่าว สามารถที่ย่อให้มองไม่เห็นและขยายออกมา เมื่อต้องการใช้งาน
โดยการย่อแถบเมนู เพื่อต้องการใช้พื้นที่หน้าต่างงานทั้งหมดสำหรับแสดงเนื้อหาและข้อมูลการทำงาน

สำหรับการเปิดแถบเมนูบาร์ตามเดิม เพราะต้องการเรียกคำสั่งที่ใช้งานประจำอยู่แล้ว ออกมา
สำหรับการย่อและขยาย user สามารถทำได้ 2 วิธีง่าย ๆ
วิธที่ 1
เริ่มจากเปิดโปรแกรม office word ,excel หรือ power point ขึ้นมา
นำเม้าส์ไปดับเบิ้ลคลิกที่เมนู หน้าแรก จะเป็นการย่อเมนุบาร์ให้ซ่อนไป
ถ้าต้องการให้แสดงออกมา ก็ทำเหมือนเดิม คือ นำเม้าสืไปคลิกสองครั้งที่ จุดเดิม เมนูบาร์ที่ว่อนอยู่ ก็จะโผล่ออกมา ตามเดิม

วิธีที่สอง
กดปุ่ม Ctral+F1 บนคีย์บอร์ด ก็จะซ่อนเมนูบาร์ Ribbon ได้เช่นกัน
เวลาจะเรียกกลับก็กด Ctrl+F1 อีกครั้ง ก็จบ

สำหรับวิธีการนี้ สามารถใช้งานได้กับชุดโปรแกรมของ Office 365 ตัว และ 2016 ด้วยเปล่านะ ต้องลองดู


การกำหนดคีย์หลัก ฐานข้อมูล Access

การสร้างฐานข้อมูลด้วย Access จะง่ายและรวดเร็ว โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือผู้เชียวชาญด้านเทคนิค เพราะว่า Access  เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาแบบสำเร็จรูป ผู้ใช้งานเพียงเลือกแบบ และคุณลักษณะของฐานข้อมูล มาใช้งาน โดย Access จะเขียน Code รหัสภาษาโปรแกรม ให้เราเอง
การสร้างฐานข้อมูล
1 เปิดโปร Access เปิดไฟล์ > ใหม่
2 เลือกข้อมูลเปล่า หรือแบบเทมเพลต
3 ตั้งชื่อ ตามต้องการ save

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel

ต้องมีข้อมูลและชื่อหัวของคอลัมน์ ที่พอดี
เลือกนำเข้าข้อมูล Excel
ฺBrowse เข้าไปเลือกชื่อไฟล์ Excel ในเครื่อง
เลือกว่าคอลัมน์ส่วนหัวมีชื่อ
ทำตามคำแนะนำการนำเข้า จบจบ
การกำหนดคียืหลัก Primary key ของตาราง
เพื่อใช้เป็นคีย์หลัก ของการเช่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างตาราง เช่น ตาราง ลูกค้า กับตารางสั่งของ

บนแถบเมนูบาร์ คลิกขวา ตาราง เลือก มุมมองออกแบบ
เลือกฟิลด์ที่ต้องการกำหนดเป็น คีย์หลัก
เลือก ออกแบบ > คีย์หลักHow to Minimize and maximize the Ribbon menu Ms Office 365

To download and install Microsoft office 365 for the first time you may have a problem with how to handle with the new Ribbon menu feature.
in some case user may need more windows for data and working area so the Ribbon menu can be minimized and maximized when you want to.
The problem you may have found is that more than one person using one PC or Laptop and someone who may be more computer skill and knowledge may minimize the Ribbon menu for his job to be done and might forgot to bring it back.
Later on ,when you come to use the same software and then you could not find the Ribbon menu as normal to finish your work.

two way for solution

Solution 1 

The Ribbon tab Ms Excel 365 can be minimized and maximized base on the users need.
How to do this is very simple and quick.
1 Open up the program.
2 On the Ribbon menu go to Home tab
3 Double click on the Home Tab to minimize and maximize.


Solution 2

1 Press Ctrl+F1 on your keyboard to  minimize and maximize.
การปรับรูปแบบของข้อความในตาราง Ms Excel

การเรียนรู้พื้นฐานโปรแกรมตารางคำนวณอย่าง Ms Excel จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การปรับคุณสมบัติและการปรับรูปแบบของข้อความในตาราง ให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของเรา

วิธีการปรับตำแหน่งของข้อความ การรวมเซลส์เข้าด้วยกัน การตัดข้อความและการหมุนข้อความ
ปรับตำแหน่ง ของข้อความในแต่ละช่องข้อมูล
1 เลือกช่อง หรือเลือกทั้งแถว
2 ไปที่แถบเมนู Home หน้าแรก มองหาคำส่งการจัดแนว สามารถเลือกได้ ชิดขวา ตรงกลาง ชิดซ้าย

การตัดบรรทัดข้อความ
1 เลือกช่องที่ต้องการ
2 พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ซึ่งจะยาวกว่าช่องของข้อความ
3 ไปที่เมนูด้านบนหน้าแรก มองหาคำสั่ง ตัดข้อความ

การปรับตำแหน่งของข้อความที่ตัดกันแล้ว
1 เลือกช่องที่ต้องการปรับ
2 เลือกตำแหน่งแนวดิ่ง บน กลาง และล่าง

การปรับขนาดของช่องให้สูงขึ้น หรือยาวขึ้น หรือปรับพอดีกับข้อความ
1 วางเคอร์เซอร์ของเม้ส์ บนเส้นระหว่าง ช่อง กับช่องถัดไป
2 แดรกเส้นของช่องให้สูงขึ้น หรือยาวขึ้นตามต้องการ
3 ดับเบิลคลิกที่ของเส้นของช่องข้อความ เพื่อปรับพอดีข้อความ


การรวมเซลส์หลายช่องเข้าเป็นช่องเดียว
1 เลือกเซลส์ที่ต้องการ
2 บนแถบเมนูด้านบนหน้าแรก > รวมกลุ่มและจัดตรงกลาง
การหมุนตำแหน่งของข้อความ
1 เลือกเซลส์ ที่ต้องการ
2 ไปแถบเมนูหน้าแรก> ตั้งค่าการหมุนตำแหน่ง
2 ในแท็บการหมุน เลือกองศาการหมุน ตามต้องการ
3 ตอบ Ok


การพิมพ์ข้อมูลลงในเซลส์ของ Ms Excel

หลังจากที่เราได้เรียนพื้นฐานการเปิดการปิดไฟล์ การปรับแต่งแผ่นชีตงานของเอ็กเซลมาบ้างแล้ว เราจะมาลองเริ่มการคีย์ข้อมูลลงในช่องข้อมูลของเอกเซลกัน
ข้อแตกต่างของตารางเอกเซล กับโปรแกรมพิมพ์งานอย่าง Word ก็ตือ เอ็กเซล จะเป็นการ คีย์ข้อมูลลงในช่องที่เป็น ช่องๆ ไป ซึ่งจะเหมาะสำหรับข้อความสั้นๆ และตัวเลข 
เริ่มจาก การป้อนข้อมูล

ตารางบันทึกคะแนนสอบของนักเรียน
ชื่อนักเรียน
คนที่1
คนที่2
คนที่ 2
...

คะแนนสอบครั้งที่ 1
คะแนนสอบครั้ที่ 2
คะแนนสอบปลายภาค
คะแนนรวม


การแก้ไขข้อมูล

ถ้าพิมพ์ผิด หรือต้องการแก้ไขข้อความ ให้นำเม้าส์ไปคลิกเลือก ช่องข้อความนั้น
ดูที่แถบสูตรด้านบน สามารถนำเม้าส์ไปคลิก และแก้ไขข้อมูลได้เลย
หรือวิธีการ ดับเบิ้ลคลิก ที่เซลส์ ที่ต้องการแก้ไข แล้ว แก้ไขข้อความตามต้องการ
หรือวิธีที่ 3 นำเม้าส์คลิก Cell ที่ต้องการ แล้วเริ่มต้นการพิมพ์ข้อความใหม่ทัังหมดอีกครั้ง

การเปลี่ยนช่องกรอกข้อมูล
กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนตำแหน่งของเซลส์ไปด้านหน้า
กดแป้น Enter เพื่อเลื่อนตำแหน่งของเซลส์ลงด้านล่าง
ใช้เม้าส์เลือกเซลส์ที่ต้องการโดยตรง


เริ่มต้นใช้งาน Ms Publisher

แนะนำโปรแกรม Ms Publisher โปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อโฆษณา เช่น แผ่นพับ ใบปลิว โบรชัวร์สินค้า นามบัตร การ์ดอวยพร ฯลฯ
จุดเด่นของโปรแกรม Ms Publisher คือ แม่แบบ หรือ เทมเพลต แบ่งตามหมวดหมู่ ให้ users เลือกใช้งานได้มากกว่า 1000 รายการ และมี การพัฒนาออกมาใหม่ ให้ดาวโหลด ค้นหาเพิ่มเติมจาก เว็บไซต์ของผู้พัฒนา

การใช้งาน Ms Publisher ผู้ใช้งาน ก็เพียงเลือกแบบที่ชอบมากที่สุด และลงมือสร้าง แก้ไขข้อความ รูปภาพ และบันทึก และสั่งพิมพ์ หรือ ส่งให้ร้านพิมพ์ต่อไป

ด้วยประสิทธิภาพ และความง่ายในการใช้งาน จึงเป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทั่วไป ที่ต้องการลดเวาในการสร้างสื่อลง ประหยัดค่าใช้จ่ายลง และได้ผลงานที่สวยงาม โดดเด่น ในเวลาที่รวดเร็ววิธีการสร้าง
1 คลิก แฟ้ม > ใหม่
จะมีแม่แบบ แบ่งตามหมวดหมู่ ให้คลิกเลือกแบบที่เราต้องการ ขึ้นมา 1 แบบ
โดยแบบสำเร็จรูป จะมีแบบภายในโปรแกรมอยู่แล้ว กับแบบค้นหาและดาวโหลดจากเว็บไซต์
เลือกได้แล้ว ก็คลิกคำสั่ง สร้าง

การ Save ไฟล์
1 คลิกแฟ้ม > บันทึกเป็น
2 เลือกแหล่งบันทึก > ตั้งชื่อไฟล์ แล้วบันทึกการเพิ่ม รูปภาพในแผ่นงาน 
1 บนหน้าแรก Home คลิกคำสั่ง แทรกรูปภาพ 
เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ หรือ ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต
จัดขนาดของรูปและปรับตำแหน่งตามเหมาะสม

การเพิ่มข้อความลงในแผ่นงาน 
1 บนหน้าแรก Home > วาดกล่องข้อความ 
คลิกและนำไปแดรกวาดลงในแผ่นงาน จากนั้น พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป สามารถที่จะขยายกล่องข้อความ ให้เพียงพอตามที่เราต้องการ หรือจะสร้างการลิงค์ข้อมูลไปยังกล่องที่สอง ที่สามอีกต่อไป โปรแกรมก็สามารถทำได้ 

การแทรก บล็อก สำเร็จรูป เช่น ส่วนหัวของสิ่งพิมพ์ ,ปฏิทิน, ขอบเอกสาร และสื่อโฆษณา วัตถุเหล่านี้ ถ้าเรารู้จักเลือกใช้งานให้เหมาะสม กับเนื้อหา ก็จะลดเวลา และช่วยให้งานของเรามีองค์ประกอบที่ สมบูรณ์ และดูดีมากขึ้น 

1 จากเมนูแทรก > มองหาไอค่อน บล็อกสำเร็จรูปดังกล่าว คลิกลงไป จะมีแบบตามตัวอย่างให้เลือก นำลงมาใช้งานกับสื่อหรือเนื้อหาที่เรากำลังสร้าง อาจจะต้องปรับขนาด และตำแหน่ง ให้เหมาะสม


การสั่งพิมพ์งาน 
1 แฟ้ม > พิมพ์ 
เลือกเครื่องพิมพ์ 
เลือกขนาดกระดาษ
เลือกพิมพ์ด้านเดียวหรือสองด้าน 
สั่ง Ok 

วิธีเลือกใช้ธีมงานกับแผ่นงาน Excel Worksheet

เทคนิคการใช้งานตารางคำนวณ ในการพรีเซ็นต์ หรือนำเสนองานนั้น การปรับโทนสีของแผ่นงาน ให้มีสีสันที่โดดเด่น สวยงามเป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ
โดยทางโปรแกรม Excel มีการเตรียมธีม หรือแม่แบบสี สำหรับ Apply กับแผ่นงานที่เราต้องการได้ทันที
เริ่มจาก เปิดไฟล์งาน เอกเซล ที่ต้องการขึ้นมา
บนแถบเมนูด้านบน ไปที่ โครงร่าง
เลือก ธีมแบบสี ตามต้องการ สังเกตุดูการเปลี่ยนธีมสีกับ แผ่นงานของเรา ว่าสวย โดดเด่น ตรงใจหรือยัง
โดยสรุป ในการนำธีมสี หรือแบบสีสำเร็จรูปมาใช้งาน
ก็ขึ้นอยู่กับ ความชอบ และสไตล์การทำงานของแต่ละคน ที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะชอบโทนสีเดิม หรือโทนสีเรียบๆ ก็สามารถ เลือกได้อย่างสะดวก

สรุป
สำหรับคนที่แต่งแผ่นงานสวยๆ แต่ยังต้องการสีสันที่โดดเด่น และโดนใจเต็มๆ ด้วยธีมสำเร็จรูป ให้เลือก Apply หรือใช้งานได้ ทันที
จากการทดลองใช้งานมา
เราต้องเตรียมชีทงานที่มีการกรอกข้อมูล และการ นำเสนอข้อมูลด้วยกราฟบ้าง หรือ ปรับแต่งกรอบ สีสันของ ตารางงานมาบ้าง จำนวนหนึ่ง
ถ้าเราแต่งมาแล้ว มันดูไม่ค่อยสวย หรือดูโดดเด่นเท่าที่ควร อาจจะไม่ถนัดด้านิลป ก็แนะนำใช้ธีม ซึ่งทางทีมพัฒนา จัดเตรียมไว้ให้เลย
แถม Vocab
themes   ธีม แบบสำเร็จรูป ทั้งลักษณะสีและอักษร
Stand out โดดเด่น


เทคนิคการย้ายการคัดลอกเวิกร์ชีต Ms Excel

การย้าย เวิกชีต ภายในแผ่นงาน

 • worksheet แผ่นงานรอง
 • workbook แผ่นงานหลัก

นำเม้าส์ไปเลือก worksheet ที่ต้องการย้ายตำแหน่ง และแดรกเม้าส์ไปวางยังจุดหรือตำแหน่งใหม่

Note: สูตรการคำนวณที่ใส่ไว้อาจจะไม่ถูกต้องได้ ต้องมาดูความถูกต้องอีกที

การคัดลอก worksheet ออกไปแผ่นงานใหม่ workbook


นอกจากย้ายหรือคัดลอกเวิกชีตภายในแผ่นงานแล้ว ยังสามารถคัดลอก ไปวางบนแผ่นงานใหม่ได้ เช่นกัน วิธีการ

 1. คลิกเม้าส์ขวาที่แท็บ เวิกชีทที่ต้องการ ย้าย หรือ คัดลอก 
 2. คลิก Create a copy.
 3. ภายใต้ To book, เลือก t (new book) หรือแผ่นงานอื่นๆ ที่เราเปิดอยู่ 
 4. เลือก OK.
 5. กด CTRL + TAB ย้อนกลับมาที่ workbook.

การคัดลอก worksheet วางภายใน workbook


 1. กด CTRLแล้วลาก worksheet ไปวางตำแหน่งที่ต้องการ ,หรือ คลิกเม้าส์ขวาบนแท็บที่ต้องการคัดลอก เลือกคำสั่ง ย้าย หรือ คัดลอก 
 2. เลือกคำสั่ง สร้างสำเนา จากกล่องตัวเลือก 
 3. ภายใต้ Before sheet, เลือกตำแหน่งที่ต้องการวาง.
 4. ตอบ OK.

การเปลี่ยนชื่อเวิกร์ชีต

 1. ดับเบิ้ลคลิกที่เวิกร์ชีตแท็บที่ต้องการจะเปลี่ยนช่อ 
 2. พิมพ์ชื่อแทบใหม่ตามต้องการ

การตรึงคอลัมน์และแถวของชีทงาน Ms Excel

สำหรับเทคนิคที่น่าสนใจในการใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Excel ในวันนี้ จะมาแนะนำขั้นตอนและวิธีการ Freeze แถวแนวตั้งหรือแนวนอนของ แผ่นงาน เอ็กเซล ให้อยู่นิ่งกับที ไม่ขยับไปไหน

การตรึงคอลัมน์และแถวของชีทงาน Ms Excel เป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลในตารางของเรา เพื่อให้แสดงอยู่ตลอดเวลา ไม่เลื่อนไปมานั้นเอง
ขั้นตอนและวิธีการ
เริ่มจากเปิดไฟล์ชีทงานเอ็กเซล ขึ้นมาก่อน 1 ไฟล์
ลองตรึงคอลัมน์แรกของแผ่นงาน
ไปที่เมนูมุมมอง View    เลิอก ตรึงแนว เลือกคอลัมน์แรก
ลองเลื่อนสไลด์บาร์ไปทางขวา จะเห็นว่าคอมลัมนืแรก จะไม่ขยับ
ขั้นต่อมา ตรึงสองคอลัม์แรก
ให้นำเม้าส์เลือกคอลัมน์ที่สาม
ปที่เมนูมุมมอง View    เลิอก ตรึงแนว เลือกตรึงแนว
ทดลองเลื่อนไปทางขวา จะเห็นว่า 2 คอลัมน์แรก จะไม่ขยับ
สำหรับประโยชน์ ของการตรึงแนว ก็อย่างที่บอกด้านบนไว้แล้ว สำหรับการนำเสนอตารางข้อมูล ที่ต้องการให้เห็นตลอดเวลา นั้นเอง
อย่าลืมเอาเทคนิคการตรึงแนวไปลองเล่นดู และหากมีปัญหาสอบถามอะไรก็ Post คอมเม้นต์ไว้ใต้บทความได้

แถมคำศัพท์ที่น่าสนใจ

Freeze   Frost  Frozen   แช่แข็ง แช่เย็น
Specific ที่เฉพาะเจาะจง

แปลงไฟล์ PDF ด้วย Foxit Reader

การแปลงไฟล์เอกสารสำนักงาน เป็น PDF มีข้อดีหลายอย่างเช่น ไฟล์มีขนาดเล็ก ง่ายในการแชร์ หรือส่งต่อ ง่ายในการรักษาความปลอดภัย และป้องกันเอกสาร
การแปลงไฟล์เป็น PDF สามารถทำได้โดยง่ายและหลายกหลายวิธีการ
สำหรับวันนี้ Admin จะมาแนะนำการแปลงโดยใช้ความสามารถของ Foxit reader เวอร์ชั่นฟรี

หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ  Foxit Reader Free นอกจากความสามารถในการเปิดอ่านเอกสารและพิมพ์เอกสาร PDF แล้ว ยังมีความสามารถเพิ่มเติมที่น่าสนใจ  ในการแปลงไฟล์เอกสาร เช่น Ms Word ,Excel หรือ Powerpoit เป็น ไฟล์ PDF เพื่อนำไปใช้งานต่อไป นั้นเอง


สำหรับวิธีการ ก็แสงจะง่ายดายและรวดเร็ว

เปิดโปรแกรม Foxit Reader ขึ้นมา
จากนั้น บนแถบเมนูบาร์ด้านบน มองหาคำจาก From File
คลิกเข้าไป จะเป็นการเข้าไปหาไฟล์เอกสารที่ต้องการแปลง จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เลือกไฟล์เอกสาร เข้ามา โปรแกรมจะทำการ Convert หรือแปลงไฟล์ข้อมูลในรูปของ PDF ทันที
อย่าลืม Save ไฟล์ที่แปลงแล้ว ในแฟ้ม หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ เพื่ออ้างอิง หรือนำไปใช้งานทีหลัง


สามารถดูเพิ่มเติม จากคลิปวีดีโอ

วิธีซ่อนคอลัมน์ตาราง Ms Excel

การซ่อนคอลัมน์ของตารางเอกเซลนั้น สำหรับคนที่สนใจสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
เริ่มจากเปิดไฟล์โปรแกรม MS Excel ขึ้นมา สัก 1 ไฟล์ครับ
เอาที่มันมีข้อมูล หลายๆ คอลัมน์นิดหนึ่ง

ทำไมต้องซ่อนคอลัมน์ของเอกเซล
เพราะว่า ตารางของโปรแกรม มันสามารถคีย์ข้อมูลต่อแถวต่อคอลัมน์กันออกไปด้านข้างไม่จำกัดเลยนะ
แต่เอาจริงๆ บางครั้งข้อมูลที่ต้องการดู ต้องการเสนอ ต้องการสั่งพิมพ์ออกมา อาจจะจำกัด แค่ในกระดาษ A 4 แนวตั้ง หรือ แนวนอนเท่านั้น SO what
ดังนั้น เทคนิค การซ่อนคอลัมน์ของ Ms Excel จึงถูกนำมาใช้งาน

ไปที่มุมมองก่อนพิมพ์ จะเห็นว่ามีแถวข้อมูลจำนวนมาก ที่เลยหน้ากระดาษ A 4 แนวนอน
จะใช้วิธีการซ่อนคอลัมน์ เพื่อกรองข้อมูลเฉพาะที่ต้องการ

ให้คลิกเม้าส์ขวา ที่คอลัมน์ที่ต้องการจะซ่อน  จากนั้น เลือกคำสั่ง ซ่อน
ในที่นี้คือ คอลัมน์ของ

ดูผลการทำงาน ไปที่มุมมองก่อนพิมพ์ จะไม่แสดงคอลัมน์ที่ถูกซ่อนไว้แล้ว

การซ่อนหลายๆ คอลัมน์พร้อมกัน คลิกเลือกคอลัมน์แรก จากนั้น กดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ และนำเม้าส์ไปคลิก คอลัมน์สุดท้ายที่ต้องการเลือก

จากนั้นคลิกขวา เลือกคำสั่ง ซ่อน


การซ่อนคอลัมน์พร้อมกันหลายคอลัมน์ ที่ไม่อยู่ติดกัน ให้คลิกเลือกคอลัมน์แรก จากนั้นกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ และนำเม้าส์ไปคลิกเลือกอีกคอลัมน์ที่ต้องการ
คลิกเม้าส์ขวา เลือกคำสั่ง ซ่อน

การยกเลิกการซ่อนคอลัมน์
สังเกตุที่ สัญญลักษ์ [] จะแสดงว่ามีคอลัมน์ถูกซ่อนอยู่ ให้นำเม้าส์ไปคลิกๆ จะเป็นการยกเลิกการซ่อน คอมลัมน์ออกมาเช่นเดิม

วิธีที่สอง คลิกเม้าส์ขวา เลือกคำสั่ง ยกเลิกการซ่อน

วิธียกเลิกการซ่อนคอลัมน์ทั้งหมด
นำเม้าส์คลิกที่มุมบนซ้ายสุด เป็นการเลือกทุกคอมลัมน์ที่มีของแผ่นงาน
คลิกขวา เลือกคำสั่ง ยกเลิกการซ่อน
คำศัพท์ที่น่าสนใจ
Hide ซ่อน
Unhide ยกเลิกการซ่อน
hid ช่องที่สองของ hide
hidden ช่องที่สามของ hide
Hide and Seek เล่นซ่อนหา


เริ่มต้นเรียนโปรแกรม MS Excel

MS Excel  โปรแกรมตารางคำนวณ ที่คนไทยหลายคน รวมทั้งผมเอง ชอบเอามาพิมพ์งานแทนโปรแกรม Word เพราะว่า งานที่พิมพ์มีการแบ่งข้อมูล ออกเป็นตารางข้อมูล ที่ดูง่าย และเข้าใจรวดเร็ว

จริงๆ แล้ว การพิมพ์ข้อมูลในตาราง Ms Word ก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกัน แต่ความสามารถในการปรับแต่งก็จะ ไม่เท่า Excel แน่นอน
ถามว่า โปรแกรม Excel คืออะไร ?

ตอบ โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการกรอกข้อมูลข้อความ และตัวเลข
ถาม จุดเด่นของโปรแกรม MS Excel ?
ตอบว่า การจัดการข้อมูลทางการเงินและการบัญชี  และสรุปข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับบุคคล  องค์กร และธุรกิจทุกระดับ

คำแนะนำการฝึกใช้งาน
เริ่มจากง่ายไปหายาก
เตรียมข้อมูล ข้อความ จำนวนตัวเลข  ฝึกกรอกข้อมูลเข้าไปในตาราง ฝึกการใช้สูตรผลรวมง่ายๆ
การบันทึก Save
การสร้างความคุ้นเคยกับการใช้งาน โปรแกรม MS Excel
ฝึกบ่อยๆ สมองเราจะจำได้ เกิดความชำนาญ สามารถประยุกต์และต่อยอดการเรียนรู้ต่อไป

การเรียน MS Excel มีคำศัพท์เบสิกง่ายๆ  แนะนำ


คำศัพท์ ความหมาย
Table ตาราง
Sum ผลรวม
Cell แถวแนวนอน
Column ช่องแนวตั้ง
Spreadsheet แผ่นงาน
Calculate คำนวณ
Properties คุณสมบัติ
Workbook สมุดงาน

เริ่มต้นจากการเปิดโปรแกรม MS Excel ขึ้นมาก่อน
วิธีการสร้าง เวิกบุ้คใหม่ กด Ctrl + N

เรียนรู้พื้นฐาน การเพิ่ม แผ่นงานรอง การลบ การเปลี่ยนชื่อของแผ่นงาน
โดยปกติ จะมีแผ่นงาน เพียงแผ่นเดียว แต่เราสามารถเพิ่มได้ โดยมีหลายวิธีด้วยกัน

กดปุ่ม +
กดแป้น Ctrl + F11
คลิกเม้าส์ขวา เลือก แทรก

การเปลี่ยนชื่อ แผ่นงาน
การลบแผ่นงาน

วางแผนเข้าตีเมือง Stronghold Crusader Demo

หลังจาก ที่เราสร้างเมือง ให้มีความพร้อมทุกด้าน มีกำลังความพร้อมด้านการเศรษฐกิจ การทหาร ในการป้องกันประเทศแล้ว เราอาจจะอยากลองเล่นในแบบเป็นผู้รุกรานดูบ้าง

โดยคำเตือนคือ
การบุกโจมตีข้าศึก จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติที่ดีก่อน ซึ่งทางทหารแล้วมีหลายเทคนิคและวิธีการ แตกต่างกันไปตามภารกิจ
หลักๆ แล้ว ต้องวางแผน สำรวจดูความเข้มแข็งของเมืองเป้าหมาย  ว่าระดับใหน ง่าย ปานกลาง ยาก

จะทำให้เรารู้ว่า ต้องใช้กำลังมากเท่าไหร่

การบุกจะยากและเสี่ยงมากกว่าการตั้งรับ โดยธรรมชาติ

วิธีการของผม
เริ่มจากสำรวจ เป้าหมาย
หยังกำลังหรือตัดกำลัง การสร้างทรัพยากรของข้าศึก วางกลุ่มพลธนู ในพื้นที่เส้นทางสำคัญ คอยรบกวน และสังหาร แรงงานข้าศึก ที่ทำหน้าที่สะสมเสบียง

เตรียมอาวุธหนัก คือ เครื่องยิงหิน พร้อมวางวิศวกรประจำเครื่องยิงหิน วางพลธนูและทหารอัศวิน ที่มีเสื้อเกราะป้องกันตัว

การเคลือนกำลัง เข้าตีเจาะ หลีกเลี่ยงการเข้าตีเจาะกำแพงเมืองตรงหน้า ให้เลือกอ้อมเข้าตีทางข้างหรือด้านหลังแทน

เริ่มจากการใช้เครื่องยิงหิน เปิดฉากถล่ม ให้กำแพงเมือง พังลงมา
พลธนู ที่สังหาร แรงงานพวกเก็บเสบียงในรัศมี

พอกำแพงพัง อาหารหมด ก็จะส่งอัศวินขึ้นไป สังหารเจ้าเมืองได้
หลักการก็จะประมาณนี้
เล่นจริง สนุกและท้าทายกว่า


ยุทธศาสตร์ป้องกันเมือง Stronghold Crusader Demo

เดโมเกมส์จำลองการรบสมัย นักรบโบราญกรีก โรมัน สงครามศาสนา ระหว่างอาหรับกับตะวันตก
แนวเกมส์ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี จำลองการรบของทหารโบราญ
ระดับความยาก ง่าย ปานกลาง ยาก ยากมาก
เหมาะสำหรับ ผู้ใหญ่ วัยทำงาน
ไม่เหมาะสำหรับเด็ก หรือนักศึกษา เพราะอาจจะติดงอมแงมได้
เทคนิคการเล่น แบบที่ 1 เรียกว่า ยุทธศาสตร์ ปลอดภัยไว้ก่อน เน้น สร้างความอุดมสมบูรณ์ และความแข็งแรงของเมือง ป้อมปราการ กำลังทหาร และการเศรษฐกิจ ให้มั่นคง แนว ป้องกันตนเอง หรือ ป้องกันการโจมตีจากศัตรู

เริ่มจากเปิดเกมส์มา
ให้รีบวาง ที่เก็บเสบียง โดยวางในจุดที่ใกล้กับพื้นที่เพาะปลูก เพื่อลดเวลาในการจัดเก็บ
ต่อมา
ให้รีบวางกระท่อมคนตัดไม้ วางสวนผลไม้ วางโรงงานผลิตหิน โรงโม่เหล็ก  วางบ้านพักของคนงาน ฯลฯ ตามพื้นที่ทีเกมส์ สามารถวางได้

ต่อมา
วางตลาด สำหรับแลกเปลี่ยน ขายสินค้าทุกชนิด อาหาร อาวุธ กำลังทหาร (ถ้ามีเงินมากพอ)

จากนั้น
เริ่มสร้างกำแพงเมือง รอบตัวอง หินจะมีจำกัด สร้างคลุมพื้นที่ ขนาดเล็ก ป้องกันเจ้าเมือง ไว้ก่อน กำแพงหิน ถ้ามีหินพอให้สร้าง หลายๆ ชั้น จากนั้น วางป้อมปราการ หอคอยเหตุ สร้างบันได

ขั้นการวางกำลังทหาร ราคาถูก ประสิทธิภาพดี เมื่อวางประจำป้อมปราการ คือ

พลธนู วิธีการมี 2 วิธีที่จะได้พลธนูมา คือ 1 วางบ้านสร้างธนู และวางโรงเก็บธนูลงบนพื้นที่ว่าง จากนั้น จะมีแรงงานมาผลิตธนูจากไม้ที่คนตัดมากองไว้ ทำเสร็จ นำไปเก็บในโรงอาวุธ เราสามารถ เลือก ที่จะสร้างพลธนูได้

วิธีที่ 2 วางค่ายพักทหารแบบ เอาเงินซื้อเอา ลงไป แบบนี้ ข้อดี คือ ไม่ต้องลงทุน เสียเวลา ตัดไม้ โม่หิน โม่เหล้ก ก็จะคลิกซื้อทหาร เช่น พลธนู ได้เลยทันที

นำเม้าส์ลากคลุมกำลังทหารทั้งหมด และนำขึ้นไปประจำการบนป้อมปราการ ที่เราวางไว้รอบเมือง

เลือกอาวุธหนักประจำป้อง คือ อาวุธเครื่องยิงหิน คล้ายปืนใหญ่โบราญ
เริ่มจาก วางค่ายพักของวิศวกร ลงในพื้นที่ จากนั้นคลิกขวา เพื่อสร้าง วิศวกรออกมา จะทำงานเป็นคู่ๆ

นำเอาเครื่องยิงหินไปวางบนป้อง แล้วนำเม้าส์คลุมเลือกวิศวกร และนำไปวางลงบนเครื่องยิงหิน

เมื่อทหารข้าศึกบุกเข้ามา พลธนูและเครื่องยิงหินก็จะทำการยิงต่อสู้โดยอัตโนมัติเอง

การตั้งรับในที่มั่น ตามธรรมชาติแล้วจะได้เปรียบในการรบ และใช้กัลน้อยกว่าการบุกโจมตี ประมาณ 1 ต่อ 3