ข้อแตกต่างระหว่าง ASP กับ ASP.NET

ทั้งสองนามสกุลไฟล์ ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมที่เรียกการทำงานผ่านเว็บเพจ Active Server Page เหมือนกัน คือทำงานบนฝั่ง Server เหมือนกัน
ข้อแตกต่างในการทำงาน

ASP ASP.NET
asp เป็นนามสกุลไฟล์ ASP.NET เป็นนามสกุลของไฟล์
ASP ย่อมาจาก Active Server Page ASP.NET ย่อมาจาก Active Server Page Extended 
รันการทำงานแบบ IIS  รันการทำงานแยกเรียกว่า Aspnet_Wp.exe
ทำงานได้กับ Microsoft เท่านั้น  สามารถทำงานได้กับ Server วินโดว์ และ Apache 
เขียนโค้ดภาษาแบบ VB กับ JAVA Script เท่านั้น  เขียนโค้ดการทำงานได้เกือบทุกภาษาคอมพิวเตอร์
โค้ดทำงานสามารถเรียกใช้งาน Script ภายนอกได้  โค้ดทำงานจะต้องรวมอยู่ใน Script การทำงานทั้งหมด 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทั้ง ASP.NET และ ASPX ต่างก็เป็นภาษาคอมพิวเตอร์เช่นกัน โดย ASP.NET เป็นชื่อของ *technology*. เวลาเขียนโค้ดจะบันทึกนามสกุลไฟล์เป็น ".aspx"

ASP จะล้าสมัยแล้ว . เราสามารถพัฒนาและใช้งานได้ แต่ทาง Microsoft ได้หยุดการพัฒนา มาเกือบ 10 ปี แล้ว ถ้าคุณต้องการเรียนรู้ภาษาที่รองรับการทำงานในอนาคต ก็ต้องเรียน ภาษา ASP.NET

PHP เป็นภาษาที่เก่าพอๆ กับ ASP, แต่ก็ยังมีการใช้งานมากในปัจจุบัน โดย PHP มีการพัฒนาอยู่ แต่ ASP หยุดพัฒนาแล้ว โดย Microsoft ได้ตัดสินใจมาใช้งาน ASP.NET. แทน

ASP.NET รองรับการทำงานบนวินโดว์เท่านั้น แต่ภาษา PHP สามารถทำงานได้บนทุก platform.

PHP ง่ายในการเรียนรู้มากกว่า ASP.NET, แต่ว่า ASP.NET ก็จะมีจุดเด่นในการพัฒนาโปรแกรมหลายอย่างที่น่าสนใจ ซึ่งจะต้องลงทุนศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อหาจุดเด่นเหล่านั้น


Post a Comment