บันทึกภาพหน้าจอและตัดต่อวีดีโอด้วย Snagit

โปรแกรมจับภาพและบันทึกภาพการทำงานของหน้าจอคอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานนำเสนอ การบรรยายสรุป การตัดต่อวีดีโอ ที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน เท่าที่สำคัญและจำเป็น โดยผู้สนใจ สามารถดาวโหลดไปติดตั้ง และศึกษาขั้นตอนและวิธีการทำงานด้วยตนเอง ในรูปแบบของ Help ไฟล์ และ Video tutorial พื้นฐานการใช้งานต่าง
โดยโปรแกรมนี้คือ Snagit ของค่าย TechSmith
คุณสมบัติย่อของโปรแกรม
Version 13.2
รองรับ Windows 7,8,10
ขนาดไฟล์ในการดาวโหลด 86MB
ไลเซ็นต์การใช้งาน 15 วัน Trial
ถ้าครบกำหนดแล้ว ก็คงต้อง ถอดออก หรือหาตัวเต็มมาใช้งานกันต่อไป
เหมาะสำหรับ การทำสื่อการสอนง่ายๆ ไปจนถึงระดับปานกลาง
ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกภาพ ใช้เม้าส์ เลือกบางส่วนหน้าจอ หรือ ทั้งหมดหน้าจอ Full screen เพื่อเป็นข้อมูลหรือเนื้อหาหลักการตัดต่อ

ขั้นที่ 2 การ edit เพื่อการตัดต่อ โดย Snagit มาพร้อม Tools ที่สำคัญ จำเป็นในการตัดต่องาน อย่างครบทีเดียว เช่น การตัดต่อ การแทรกข้อความการแทรก เสียงพูดอธิบาย การแทรกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การใส่ Transition ภาพ การใส่ sound effect การใส่แม่แบบวีดีโอ และองค์ประกอบอื่นๆ จำนวนมาก

ขั้นที่ 3 การแชร์ ผ่าน Social App เช่น Youtube ,Facebook เป็นต้น

ในขั้นตอนของการ Insatll โปรแกรม จะมีการดาวโหลดและติดตั้ง .Net ของ Mocrosoft เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปรแกรมได้
บทสรุป หากคุณเป็นครู นักเรียนด้าน IT ที่สนใจต้องการทำงานหรือผลิตผลงานสื่อมีเดีย เพื่อนำเสนอบน Youtube หรือ Facebook จะทำเพื่ออดิเรก หรือทำจริงจัง ลองทดสอบและใช้งาน Snagit ดู เป็นอีกทางเลือกครับ
ดาวโหลด Snagit 

หน้าจอการทำงานเริ่มต้นของ Snagit
คลิกที่ปุ่ม Capture จากนั้น จะใช้เม้าส์แดรกเลือกพื้นที่ที่ ต้องการจับภาพ หน้าจอ โดยจะสามารถเลือกได้ว่า จะเป็นภาพนิ่ง หรือวีดีโอ ครับ
และนำไปสู่การตัดต่อโปรแกรม

Post a Comment