การตัดต่อวีดีโอด้วย Avidemux

การตัด
การตัดอย่างง่าย
ความสอดคล้องของภาพและเสียง

ถ้าเราตัดต่อไฟล์ที่แตกต่างในเรื่องของความเร็วเสียง bitrate audio, ให้เราเปิด Audio→Build VBR Time Map ก่อนที่เราจะเริ่มการแก้ไขใดๆ หาไม่แล้วภาพและเสียงก็จะไม่ไปด้วยกันได้
Markers

การตัดต่อวีดีโอ จะเกิดขึ้นในจุดที่เราเรียกว่า marker คือกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย เป็นจุด A และ จุด B ทั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดในการตัดต่อนั้นเอง เราสามารถกำหนดได้โดยการคลิกเลือก ปุ่ม A และ B

เราสามารถกระโดดไปยังจุดใดๆ ของ marker A or B โดยใช้ Go→Go to Marker A or Go→Go to Marker B

ตำแหน่งของ Marker ยังแสดงที่บริเวณด้านล่างของจอแสดงผล ภายใต้กลุ่มของ Selection section:

แน่นอนว่า marker A ไม่สามารถมาอยู่หลัง marker B. ถ้าหากเราพยายามที่จะสลับตำแหน่งกัน โปรแกรม Avidemux ก็จะไม่ยอมโดยจะเลื่อนตำแหน่งให้เราอัตโนมัติแทน
การบันทึก หรือ saving

การบันทึกส่วนที่เราตัดต่อไปที่ File→Save→Save Video. ทุกๆ frame จากจุด marker A ไป marker B จะถูกบันทึก
การนำออก Removing

ไปที่ Edit→Delete menu entry จะลบออก frames จากจุด [A,B)
แหล่งเสียงภายนอก External audio source

เมื่อเราตัดหรือแก้ไข video ที่มีเสียงภายนอก , Avidemux จะไม่ตัดส่วนของเสียงภายนอกเพื่อปรับหรือสอดคล้องกับวีดีโอ

อย่างไรก็ตามมี 2 ทางเลือกให้เสียงภายนอกสอดคล้องกับงานของเรา ด้วย Avidemux

1. ตัดและแก้ไขไฟล์เสียงด้วยตัวคุณเอง ด้วยโปรแกรมตัดต่อเสียง
2. แก้ปัญหาด้วยการตัดต่อ ด้วย Avidemux 2 ครั้ง
*
ครั้งที่ 1, ใช้ Avidemux เพื่อเพิ่มเสียงจากภายนอกเข้ามา จากนั้นบันทึก save your video.
*
ครั้งที่ 2, เมื่อรวมเสียงแล้ว เปิดใหม่ด้วย Avidemux และตอนนี้จะ automatically สอดคล้องเสียงและภาพเมื่อเราตัดต่อครับ

Intra frames and SmartCopy

ส่วนนี้ใช้งานเฉพาะ video อยู่ใน copy mode (encoder กำหนดเป็น Copy) ใน process mode (ถ้า encoder ถูกเลือกในการเข้ารหัส ), Avidemux ภายในเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง

คำเตือน: เมื่อรูปแบบถูกกำหนดเป็น “AVI, unpack VOP”, Avidemux จะใช้งาน copy mode สำหรับทุก frames (รวมทั้ง “broken” ones) แม้ว่า video encoder จะถูกเลือกในการเข้ารหัส . SmartCopy mode จะไม่ทำงานเพราะว่า SmartCopy ต้องการเข้ารหัสอีกครั้งสำหรับ broken frames.

โดยปกติ , แต่ละ frame ของ video จะไม่แตกต่างจากที่เป็นมา – ปากของคนอาจจะขยับ หรือพื้นหลังอาจจะย้ายไปรอบๆ และอื่นๆ การเข้ารหัส video codecs ส่วนมากจะใช้ความจริงข้อนี้ในการบันทึก โดยการบันทึก frame ทุกๆ 4-5 วินาที และทำให้ frames อื่นๆ ปรับแต่งง่ายๆ ตามตัวแบบของ frame. โดย frames ที่สมบูรณ์จะอ้างถึงในนามของ Intra frames, หรือบางครั้ง I-frames หรือ keyframes.

Markers ไม่จำเป็นต้องอยู่ในทุกๆ key frames, ดังนั้นงานตัดต่อของเราอาจจะดูคล้ายๆ แบบนี้ :

abAdeIghBjklInop

ตัวเล็กแทนที่ frames ตรงกลาง เมื่อ A และ B คือ marked frames, และ I คือ intra frame. เมื่อเราตัด frames [A,B), เราจะจบลงด้วย

abjklInop

เมื่อ frames jkl แตก , เพราะว่าการระบุเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับ I-frame ซึ่งไม่มีอยู่แล้ว ปกติจะมี 2 วิธีในการแก้ไข :

*
ต้องแน่ใจว่า B marker เป็น I-frame. กรณีนี้จะไม่มีปัญหา
*
ถ้าเราใช้ MSMPEG-4 (DivX ;-) 3) or MPEG-4 video, เราสามารถใช้ smart copy mode. Smart copy จะปล่อยให้เฟรมส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่จะ re-encode ส่วนที่เสียตัวอ้างด้วย fixed quantizer. ดังนั้นในตัวอย่างของเรา frames ab และ nop จะไม่เปลี่ยนแปลง , แต่ frames jkl จะถูกเข้ารหัสอีกครั้ง โดย Smart copy จะถามค่าของ quantizer ใช้งาน เป็น – 4 หรือ 5

Copy/paste

Frames สามารถ copied และ pasted โดยการ Ctrl-C และ Ctrl-V. เมื่อ copying, เราต้องแน่ใจว่า first frame ที่เรา copy เป็น I-frame; เมื่อวางลง , frame หลังจากจุดที่วางจะต้องเป็น I-frame. Smart copy จะทำงานในกรณีนี้ แต่จะไม่ทำงานใน streams ที่มี B-frames.
ตัวอย่างของ cutting/deleting frames
สร้าง VBR time map

1. ถ้าเราตัดต่อไฟล์ที่แตกต่างในเรื่องของความเร็วเสียง bitrate audio, ให้เราเปิด Audio→Build VBR Time Map ก่อนที่เราจะเริ่มการแก้ไขใดๆ หาไม่แล้วภาพและเสียงก็จะไม่ไปด้วยกันได้
Markers

2. ใช้ Marker A เพื่อกำหนดจุดเริ่มต้น ในการ edit.

3. ใช้ Mark B กำหนดจุดสุดท้ายในการ edit.

เราสามารถยืนยันจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย ที่บริเวณด้านล่างของจอแสดงผล Yในส่วนของ Selection section:

Cut/delete

4. คำสั่ง Edit→Delete จะนำออกจากจุด [A,B) from the stream.
การบันทึก Save video

5. บันทึกส่วนที่มีการลบ ไปที่ menu File→Save→Save Video. เราอาจจะสามารถใช้  Video Copy และ Audio Copy modes ในการ edit, แต่เราไม่สามารถเข้ารหัส  encode the video.
การตัดต่อแบบ Advanced cutting
Autosplit

ไปที่  File→AVI Muxer Options, เราสามารถระบุขนาดไฟล์ในรูปแบบของ megabytes. ทุกครั้งที่ไฟล์ถึงขนาดที่เราระบุ และ intra frame is present, Avidemux จะสร้างไฟล์ใหม่ โดยเราจะได้ไฟล์ เป็น  foo.avi.1, foo.avi.2 etc.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า