แชร์เน็ตด้วย WinGate Proxy Server

WinGate Proxy Server โปรแกรมแชร์อินเตอร์เน็ตสหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่กำลังมองโปรแกรมในการบริหารและจัดการระบบอินเตอร์เน็ตภายในหน่วยงานหรือองค์กรของคุณ โดยที่โปรแกรมออกแบมาให้มีความสามารถที่หลายหลายและคลอบคลุมทุกๆ ความต้องการของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ระบบการ Log in เข้าใช้งาน การจัดการ users การกำหนดการรักษาความปลอดภัย การห้ามการกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การเก็บความจำหรือ Cache ไฟล์ เพื่อการโหลดที่รวดเร็วขึ้น เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการโปรแกรมแชร์อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้งานในองค์กรของคุณ โดยโปรแกรมน้เป็น shareware ที่เปิดให้ดาวโหลดและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทุกอย่างเป็นเวลา 30 วัน สนใจสามารถดาวโหลดมาติดตั้งใช้งานและทดสอบประสิทธิภาพกันได้ครับ
ดาวโหลด WinGate Proxy Server
ขนาดไฟล์ 13.81MB
รองรับ Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008


WinGate Proxy Server is a sophisticated integrated Internet gateway and communications server designed to meet the control, security and communications needs of today's businesses. In addition to a comprehensive range of features, WinGate Proxy Server's license options provide you the flexibility to match your needs to your budget, whether you need to manage an enterprise, small business, or home network.

Key Functions
WinGate Proxy Server allows you to:

Provide secure and managed Internet access for your entire network via a single or multiple shared internet connections
Enforce advanced and flexible access-control and acceptable use policies
Monitor usage in real time, and maintain per-user and per-service audit logs.
Stop viruses, spam and inappropriate content from entering your network
Provide comprehensive internet and intranet email services.
Protect your servers from internal or external threats.
Improve network performance and responsiveness with web and DNS caching
Ease administration burdens on your internal networks.
Key Benefits
Using WinGate Proxy Server to actively manage the use of your Internet and network resources can provide many benefits, including:

Improved Employee productivity through reduced time wastage
Reduced time and resources required to maintain network integrity
Reduced Employer liabilities
Improved efficiency, responsiveness and reliability of network access

Internet Sharing
WinGate Proxy Server will share most types of Internet connection, allowing multiple users to simultaneously surf the web, retrieve their email, or use other internet programs, as if they were directly connected to the Internet. Whether it is a simple dialup modem or high speed fibre, WinGate Proxy Server can help to make the most out of the connection. WinGate Proxy Server supports a wide variety of Internet protocols, allowing applications such as Web browsers, messaging software, FTP and SSL. WinGate Proxy Server also supports DirectPlay Internet games and Real Time Streaming Audio/Video.

Control Internet Access
With WinGate Proxy Server's user database and policies, administrators can limit and control user access to the Internet. With logging, auditing, and a real time activity and history viewer, detailed records of user activities can be easily examined. This makes WinGate Proxy Server ideal for companies, schools, Internet cafes or any environment where Internet access needs to be monitored closely.
Built-in Security
WinGate Proxy Server comes with a built-in packet-inspecting firewall. Your network safety can be further enhanced with optional plug-in components, available seperately, which will scan incoming data for viruses, or filter out inappropriate content in web traffic. Read how WinGate Proxy Server has helped some of the 750,000 + registered customers to make the most of their Internet connection

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า