การแทรกข้อความศิลปและรูปร่าง

สวัสดีครับ สำหรับพื้นฐานการทำงานด้วย Powerpoint 2010ในวันนี้ จะเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งหรือทำให้งานนำเสนอของเราดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีอยู่หลายวิธีการด้วยกัน ซึ่งการแทรกอักษรศิลป์ และรูปร่างวัตถุ วงกลม วงรี ลูกศร ป้ายคำพูด และอื่นๆ ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่กล่าวมาแล้ว โดยในวันนี้เเราจะมาศึกษาวิธีการและขั้นตอนการเรียกใช้งานคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการแทรกข้อความศิลป์และรูปร่างวัตถุ ลงไปในงานนำเสนอของเรากันครับ

สร้างข้อความศิลป์ง่ายๆ
โดยทางโปรแกรมได้เตรียมรูปแบบข้อความศิลป์หรือ WordArt ให้เราสามารถเรียกใช้งานตามความพอใจจำนวนมาก ถือเป็นลูกเล่นหนึ่งที่จะช่วยให้งานนำเสนอของคุณดูดีและน่าสนใจมากขึ้น

การเรียกใช้ข้อความศิลป์กับข้อความบนสไลด์
เราสามารถเริ่มโดยการคลิกเลือกกล่องข้อความ หรือข้อความที่ต้องการแปลงหรือใส่ลูกเล่น ข้อความศิลป์

จากนั้นบนเมนู ให้คลิกที่ "รูปแบบ"
เลือกกลุ่มของคำสั่งข้อความศิลป์ จะแสดงชุดของข้อความศิลป์ขึ้นมาให้เรานำเม้าส์ไปชี้ค้างไว้เพื่อพรีวิวดูตัวอย่างก่อนได้ ถ้าต้องการก้เพียงแค่คลิก ข้อความของเราก็จะเป็นข้อความศิลป์ตามที่เรากำหนดทันที

การเพิ่มหรือปรับแต่งข้อความศิปล์
1 คลิกเลือกข้อความที่ต้องการใส่ลูกเล่นหรือปรับแต่ง 2 คลิกเมนู รูปแบบ
3 มองดูกลุ่มคำสั่งเล็กๆ ที่เขียนว่า "ลักษณะพิเศษข้อความ"

4 คลิกลงไปและเลือกรูปแบบตามที่ต้องการได้ทันที

การแทรกรูปร่าง หรือ Shape:
จากเมนู คลิกเลือกเมนู "แทรก" รูปร่าง

เลือกรูปร่างที่ต้องการและลากเข้ามาวาดหรือแดรกลงในงานนำเสนอของเราได้ทันที เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม ลุกศรแบบต่างๆ เป็นต้น
การเปลี่ยนขนาดรูปร่าง
ให้เรานำเม้าส์คลิกที่รูปร่าง
จะปรากฏหูดึงที่มุมของรูปร่าง ให้เราแดรกเม้าส์ลาก ปรับขนาดเข้าออกตามต้องการได้ทันที
หากต้องการหมุนรูปร่าง ให้จับหูหมุมสีเขียวและ หมุนได้ครับ

บางรูปร่างอาจจะมีจุดหมุนสีเหลือง เราสามารถปรับแต่งรูปร่าง เช่นรูปดาว เราสามารถปรับระยะสั้น ยาวของรุปร่าง
Note ถ้าเราแดรกที่มุมบนหรือล่างของ รูปร่าง จะเป็นการคงอัตราส่วน ก้วาง/ยาว ไว้เสมอ แต่ถ้าเป็นตัวจับด้านบนหรือด้านข้าง ก็จะป็นการปรับขนาดรูปร่างในแนวตั้งหรือแนวนอนเท่านั้น

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า