จับภาพหน้าจอด้วย nexus 7

วิธีการจับภาพหน้าจอของ nexus 7 ผู้ใช้งานสามารถที่จะภาพหน้าจอเพื่อนำไปใช้งานไดีโดยวิธีการง่ายๆ  โดยทีาเราไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งโปรแกรมช่วยในการจับภาพหน้าจอแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ครับ
1 ให้เราใช้นิ้วกดปุ่ม power ปุ่มเปิดปิดเครื่อง พร้อมกับปุ่มปรับสียง ค้างไว้ พร้อมกัน สักครู่เราจะได้ยินเสียง การบันทึกภาพกหน้าจอครับ
2 การนำภาพที่บันทึกไว้ไปใช้งาน สามารถทำได้ง่ายไ โดยการดึงแถบ notification แถบแจ้งเตือนด้านบนลงมา และเลือกแชร์ เพื่อส่งไปให้เพื่ิอนๆ ผ่านอีเมลหรือเครือข่ายออนไลน์ได้ทันที


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า