สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลง่ายๆ ด้วยกูเกิลฟอร์ม


มาสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลออนไลน์ง่ายๆ ด้วย บัญชีผู้ใช้งาน Google กันดีกว่า เพื่อเป็นการประยุกต์ใช้งานสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ลดการใช้กระดาษลง
สิ่งที่เราต้องมีคือ
1 คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต
2 บัญชี email แนะนำให้ใช้ของ gmail.com
พร้อมแล้ว เราเริ่มต้นกันดีกว่า
1 ไปที่เว็บไซต์ www.google.co.th
2 บนแถบเมนูด้านบน ให้มองหาคำว่า ไดร์ฟ คลิก 1 ครั้ง
3 จะเข้าสู่หน้าต่างการลงชื่อใช้งาน ให้เราใส่ email และรหัสผ่าน email ของเราที่ใช้งานลงไป
4 หน้าต่างต่อมา ให้คลิกที่ปุ่ม สร้าง และ แบบฟอร์ม

5 หน้าต่างต่อมา เป็นการตั้งชื่อให้กับ ฟอร์ม และ เลือกแม่แบบ ตามตัวอย่างผมกำหนด เป็น student และคลิกเลือกแม่แบบ 1 อัน แล้วคลิก ตกลง

6 จะเข้าสู่หน้าต่างการทำงาน
ประกอบด้วย 3 ส่วน ซึ่งใช้งานไม่ยากเลย ขออธิบายตามลำดับดังนี้

  1. หัวข้อคำถาม : ใส่คำถามที่ต้องการคำตอบลงไป เช่น ชื่อ สกุล อายุ ฯลฯ
  2. ข้อความช่วยเหลือ : จะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้ กรณีคำถามง่ายๆ ก็ไม่ต้องมีครับ เว้นอาจจะใส่ไปก้ได้เพื่อประกันว่าจะได้คำตอบตามที่เราต้องการจริงๆ
  3. ประเภทคำถาม : คลิกลงไป 1 ครั้ง จะแสดงประเภทคำตามที่สามารถเลือกใช้งานตามต้องการ ดังนี้


  • ข้อความ :  เมื่อคำตอบไม่ยากมาก เช่น ชื่อสกุล
  • ข้อความย่อหน้า : คำตอบจะยาว เช่น การอธิบาย ย่อหน้า 
  • หลายตัวเลือก : สามารถเลือกว่าจะตอบข้อไหน ซึ่งสามารถประยุกต์เป็นแบบทดสอบออนไลน์ได้
  • ช่องทำเครืองหมาย : ให้ทำเครื่องหมาย 
  • เลือกจากรายการ : เลือกจากรายการที่กำหนดไว้ให้ 
  • ฯลฯ

คำถามที่ต้องตอบ : หากเราติ้กเลือก จะมี * กำกับแสดงว่า เว้นว่างไม่ได้ ต้องตอบ 
ไปที่ละข้อช้า ๆ เสร็จที่ละข้อ โดยคลิกที่ปุ่มว่า "เสร็จ"

จะเพิ่มคำถามข้อต่อไป ก็คลิกที่ปุ่ม ลูกศรเล็กๆ ที่เขียนว่า "เพิ่มรายการ"
สมมุตว่าเราเพิ่มรายการไปได้ประมาณ 5-8 ข้อ ครบจำนวนที่ต้องการ 
ด้านล่างของฟอร์ม มองหาคำว่า "ส่งฟอร์ม" คลิก 1 ครั้ง

จะเข้าสู่หน้าต่างการแบ่งปันหรือแชร์ลิงค์ไปให้กลุ่มคนที่เราต้องการข้อมูล โดยผ่าน email หรือแชร์ผ่าน เครือข่ายออนไลน์ พวก Facebook ,twister เป็นต้น   หรือ
จะคลิก"ฝั่ง" เพื่อคัดลอก Code ของฟอร์ม มาแปะไว้ในหน้าเพจ หรือ บล็อกของเรา ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ก็ได้ครับ ดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่ผมคลิกที่นี่  สามารถที่จะกรอกข้อมูล และส่งคำตอบไปที่ฐานข้อมูลของบัญชีกูเกิลของเราได้
การไปดูคำตอบของเรา ก็ไปดูที่กูเกิลไดร์ฟ ของเราครับ

จะแสดงรายกายชื่อของเอกสารและแบบฟอร์มตามที่เราสร้างไว้ ให้เราคลิกที่ชื่อ ฟอร์มที่ต้องการ

บนเมนูด้านบนจะเห็นข้อความ แสดงการตอบกลับ คลิกเข้าไป 1 ครั้ง และคลิก ดูข้อมูลสรุปการตอบกลับ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า