Microsoft Office 2011 for Mac

Microsoft Office 2011 for Mac เป็นชุดโปรแกรมสำนักงานจากไมโคร์ซอร์ฟ ที่เปิดให้ดาวโหลดและใช้งานกับคอมพิวเตอร์ Mac ของคุณ ซึงมีโปรแกรมการทำงานที่เหมือนกับของวินโดว์ทุกประโปรแกรม ได้แก่
Microsoft outlook 2011 for Mac สำหรับงานด้านรับส่งจดหมาย
Microsoft Word 2011 for Mac สำหรับงานด้านเอกสาร
Microsoft Excel 2011 for Mac สำหรับงานด้านบัญชี
Microsoft PowerPoint 2011 for Mac สำหรับงานด้านการนำเสนอ การทำพรีเซ็นต์เตชั่น
Microsoft Office 2011 for Mac มาพร้อมความสามารถในการทำงานแบบ cloud มากขึ้น เรียกว่าสนับสนุนการทำงานแบบออนไลน์เต็มที ในการเรียกดูข้อมูลจาก Web หรือดาวโหลดส่วนขยายต่างๆ ได้อย่างสะดวก
สเปกย่อ
 • Version: 14.3.9
 • File size: 113.33MB
 • Date added: November 20, 2013
 • Price: Update
 • Operating system:
  Mac OS X 10.7/10.8/10.5 Intel/10.6 Intel


 • ดาวโหลด Microsoft Office 2011 for Mac

  Microsoft Office for Mac 2011 gives you a familiar work environment that is more intuitive than ever. The suite provides new and improved tools that make it easy to create professional content, along with improvements in the speed and agility of Office 2011 you will notice from the moment you open the applications. From managing home projects and planning important gatherings, to helping your kids polish their homework, Office helps your family make the most of every opportunity, every day. Create great-looking documents, spreadsheets, and presentations. Communicate and share with family, friends, and colleagues, whether they're on Macs or PCs. And access your files whenever you need them, using any computer with a web browser and the free Office Web Apps.
  Improved compatibility
  Share files with confidence knowing that the documents you create using Office 2011 on your Mac will look the same and work seamlessly when opened in Office for Windows.
  Co-authoring allows you to save time and simplify your work by allowing you to edit the same Word document or PowerPoint presentation at the same time as others in different locations who are using Office 2011 on a Mac or Office 2010 on Windows. (Co-authoring requires Microsoft SharePoint Foundation 2010 for enterprise use, or a free Windows Live ID for personal use, to save and access files via Windows Live SkyDrive.)
  Office Web Apps allow you to get things done when and where you want, from virtually any computer with an Internet connection.
  Sparklines visually summarizes your data using tiny charts that fit within a cell near its corresponding values. Microsoft Excel for Mac 2011 Sparklines is compatible with Microsoft Excel 2010.
  Create professional content
  Publishing Layout view combines a desktop publishing environment with familiar Word features, giving you a customized workspace designed to simplify complex layouts.
  Visual styles provide you with consistent formatting that is easy to apply.
  Picture Editing gives you tools throughout the suite to crop, recolor, remove background and compress photos within your document.
  Charts and SmartArt gives you dozens of SmartArt layouts from more than 130 diagram layouts, ranging from organization charts to lists, processes and relationship diagrams.
  Dynamic Reorder helps you simplify complex layouts. Get an instant, 3-D view of all layers on your Publishing Layout view page and PowerPoint presentation.
  Familiar, intuitive tools
  The new ribbon creates an intuitive experience for the Mac user. Familiar Office for Mac tools are still available so you can take advantage of the new ribbon without reinventing the wheel.
  Template Galleries give you easy, organized access to a wide range of online and custom templates and recently opened documents.
  Media Browser allows you to access your iPhoto libraries and iTunes playlists directly from the Photos and Audio tabs on the Media Browser in Word, PowerPoint, Excel and Outlook. You can also access movies and iMovie projects right from the Movies tab.
  Rich presence and on-the-spot communication lets you instantly connect with your contacts without leaving your work. Presence and communication are available while editing documents with others.
  What's new in this version: This update fixes critical issues.


  Post a Comment

  ใหม่กว่า เก่ากว่า