11 เทคนิคสำหรับการออกแบบแปลนบ้านพัก

11 เทคนิคสำหรับการออกแบบแปลนบ้านที่สมบูรณ์

บทความนี้ อาจจะมีประโยชน์สำหรับ ผู้สนใจ หรือนักเรียน ที่กำลังเรียนการเขียนแบบ หรือการออกแบบบ้านพักอาศัย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือด้วยกระดาษปากกา

คุณสามารถประหยัดเวลาและลดความยากลำบากในการออกแบบ โดยการระมัดระวังในเรื่องของการวัด และคิดเป็นขั้นตอนในภาพรวมก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือออกแบบ


1. การวัดพื้นที่ ใช้เทปวัดพื้นที่เรียบของห้องอย่างรอบคอบ และถี่ถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่มุมอับ เช่นจุดวางโต๊ะหรือเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการขนาดและพื้นที่ที่พอดี มีจำกัด อย่าทึกทักเอาว่า ผนังห้องจะขนานกันเสมอไป


2. ก่อนการวางเฟอร์นิเจอร์ ให้มองในภาพรวมของพื้นที่หรือห้อง และจดบันทึกตำแหน่งของอุปกรณ์เปิดปิดไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ

3. เมื่อวางโต๊ะหรือเก้าอี้ ถามคุณเอง ว่าเมื่อนั่งแล้ว จะทำอะไร สายตาจะมองไปที่ไหน ?"

4. การออกแบบสำนักงาน ,อย่างแรกตกลงใจว่า ที่นั่งเวลานั่งแล้ว ต้องมองออกไปประตูด้านหน้า ซึ่งหลายคนเชื่อในรูปแบบนี้ และยึดถือเป็นแนวทางในการออกแบบห้องอื่นๆ ต่อไป


5. การลดแสงสะท้อนของหน้าจอ หลีกเลี่ยงการวางหน้อจอคอมพิวเตอร์หรือทีวี บริเวณที่มีแสงเข้ามาจากประตูหรือหน้าต่าง


6. ออกแบบให้มีพื้นที่ว่างบริเวณตู้เสื้อผ้า อย่างน้อย 18 นิ้ว เวลามีใครสักคนยืนอยู่ด้านหน้าของตู้

7. ออกแบบให้มีพื้นที่ว่าง บริเวณโต๊ะทำงานหรือตู้วาง ระยะห่างจากผนังของโต๊ะทำงานคือ 42 นิ้ว บางกรณีห่าง 54 หรือ 60 นิ้ว ก็จะสะดวกกว่า

8. ทางเดินระหว่างเฟอร์นิเจอร์กับผนัง อย่างน้อย 30 นิ้ว ในบ้านพัก หรือ 46 นิ้ว ก็ดี


9. การจำลองภาพจริงทางเดิน สามารถปะเทป บนพื้นเพื่อดูมิติ กว้างยาว ของทางเดิน


10. การวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านพักตามแผนผัง ต้องวางห่างจากผนังอย่างน้อย 2 ถึง 3 นิ้ว


11. ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์เป็นแนวเดียวกันทั้งหมด แต่ควรจัดแบ่งเป็นพื้นที่ หรือแบ่งมุมในการวาง จะให้ความรู้สึกที่ลดความกระด้างลงได้


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า