การแก้ไขบทความผ่านหน้าเพจ Front-end ของ Joomla

วัตุประสงค์ของบทความนี้คือ การแนะนำสิ่งที่ users หรือผู้ใช้งานสามารถจัดการเนื้อหาบทความของจูมล่าผ่านหน้าเพจโดยตรง Front-end โดยมีคุณสมบัติ และการกระทำที่สำคัญหลายอย่างที่ผู้ใช้ สามารถจัดการได้จากหน้าเพจโดยตรง โดยไม่ต้อง Log in เข้าหลังฉาก Back-end 

Who is it written for?

ทุกคน:
  • จำเป็นต้อง Log in ด้วยชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ขั้นต่ำคือนักเขียน 
  • เป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ ที่รู้ว่างานบางอย่างสามารถสร้าง แก้ไข หรือปรับปรุงได้จากหน้าเพจ โดยตรง 

What is the Front-end?

หน้าเพจหรือ Front-end ของ Joomla! site คือพื้นที่สาธารณะ เป็นส่วนที่แสดงและสามารถชมได้จากทุกคน ที่เข้ามายังไซต์ ที่เราสามารถใช้ในการเพิ่มเนื้อหาและปรับปรุงเนื้อหาได้ เช่น นักเขียน บรรณาธิการ และผู้เผยแพร่ สามารถ Log in เข้าหน้าเพจ และจัดการเนื้อหาได้โดยตรง 
สำหรับ Back-end ของ  a Joomla! site,คือจำกัดการเข้าถึงโดยผู้ดูแลระบบเท่านั้น ซึ่งจะสามารถบริการจัดการบทความ เนื้อหา หมวดหมู่ กลุ่มผู้ใช้งาน ได้อย่างเสรีทุกรายการ รวมทั้งเมนู และหน้าตา เทมเพลตของไซต์  
  • ถ้าสิทธิของคุณเป็นแค่ Author หรือ Publisher,คุณก็จะเข้าถึง Back-end ไม่ได้
  • เฉพาะคนที่ติดตั้งระบบและดูแลระบบเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงหลังบ้านหรือ Back-end.

การจัดการบทความ Articles ผ่านหน้า Front-end

การจัดการเนื้อหาบางส่วน สามารถทำได้โดยตรงจากหน้าเพจ Front-end และหลายๆ ไซต์ก็จะใช้วิธีนี้ในการทำงาน เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม และการโต้ตอบเนื้อหา บนเว็บไซต์ รวมทั้งการปรับปรุงเนื้อหา   

การเพิ่มและการแก้ไขเนื้อหา 

การเพิ่มและการแก้ไขเนื้อหา มีบทความแนว how to จำนวนมากบนอินเตอร์เน็ต ที่นำเสนอเรื่องนี้ อีกทางเลือกคือการเพิ่มและแก้ไขเนื้อหา จากหลังบ้าน หรือ back-end โดยตรง ซึ่งส่งผลจำกัดต่อการเพิ่มยอดของบทความ เนื่องจากจำกัดคนเขียน 

การเผยแพร่และการยกเลิกการเผยแพร่เนื้อหา 

  • ผู้ใช้งานที่เป็น Publishers และ Editors: เมื่อคุณเพิ่มบทความใหม่ สามารถเลือกว่าจะเผยแพร่เนื้อหาโดยการติ้กที่ ticking Yes ในช่อง Publish choice ของโปรแกรมเขียน editor. (cross reference)
  • นักเขียนไม่สามารถเผยแพร่หรือยกเลิกการเผยแพร่บทความได้ 

วิธียกเลิกการเผยแพร่เนื้อหา 

การทำให้ไซต์ทันสมัย up-to-date, จะต้องมีกรอบที่ชัดเจนในการยกเลิกเนื้อหาเดิมๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว การยกเลิกการเผยแพร่บทความ ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการดำเนินการ 

  • ผู้ใช้งานที่เป็น Publishers และ Editors: ในโหมดแก้ไข edit mode - ในช่องเผยแพร่ Publishing section:-
คลิกปุ่ม No 
และบันทึก บทความ 

เราจะยังสามารถเห็นบทความที่ยกเลิการแสดงเนื้อหาไปแล้ว แต่จะมีสีไอค่อนที่แตกต่างไป ถ้านำเม้าส์ไปชี้ที่ไอค่อน จะแสดงข้อความว่า ไยกเลิกการเผยแพร่ 
ถ้าต้องการลบออกถาวร ต้องให้คนดูและระบบเข้าหลังบ้าน และลบออกถาวรต่อไป 

ตำแหน่งของบทความในจุดที่เหมาะสม 

ขึ้นอยู่กับแม่แบบเทมเพลตของแต่ละไซต์ เป็นสำคัญ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า