สอนการใช้งานฟังก์ชัน SUMIFS

จากตอนที่แล้ว ได้สอนการใช้งาน ฟังก์ชันผลรวมของ Excel แบบมีเงือนไข สำหรับในวันนี้ จะได้มาสอนการใช้งานฟังก์ชันอีกรูปแบบ คือ การใช้งานผลรวมแบบหลายเงื่อนไข SUMIFS
ในบางครั้งการตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะมีความสำคัญและความจำเป็นของการ แสดงผลรวม Sum แบบหลายเงื่อนไข แต่เราก็ไม่ต้องห่วง เพราะโปรแกรม Ms Excel ได้เตรียมสูตร หรือฟังก์ชันใช้งาน ให้เราสามารถ ใช้งานกันได้ไม่ยาก เกินไป โดยมีวิธีการดังนี้
1 สมมุตติ เรามีไฟล์ข้อมูล รายงานการขายสินค้า ของร้าน แห่งหนึ่ง ซึ่งก็ขายดีพอสมควร พอมีกำไร ต้องจ้างพนักงานขาย หลายคน มาช่วยกันขาย สินค้า

เราสามารถ สรุปยอดรวมการขายสินค้าของแต่ละคน โดยใช้ฟังก์ชัน SUMIFS แบบนี้
มาดูขั้นตอนกันเลย

ก่อนอื่นให้เราฝึกการเตรียมข้อมูล สำหรับการฝึกใช้งานผลรวมแบบหลายเงื่อนไข ตามตารางนี้
จำนวน สินค้า พนักงานขาย 
2 ปลาเส้น ก้อย
5 น้ำตาล โป้ง
4 รสดี ก้อย
8 กล้วยหอม สมชาย
7 ข้าวสาร ก้อย
6 ปลาเส้น โป้ง
3 ปลาเส้น สมชาย
15 ปลาเส้น ก้อย
4 ขนมถั่วตัด โป้ง
ก้อย ปลาเส้น 17


1 เริ่มจาการคลิกเซลส์ที่ต้องการ
2 พิมพ์ =SUMIFS (
3 เลือกขอบเขตข้อมูลที่ต้องการผลรวม และใส่ คอมม่า
4 เลือกขอบเขตเงื่อนไขแรก ตามด้วย คอมม่า
5 เลือกเงื่อนไข แล้วพิมพ์ คอมม่า
6 เลือกเงื่อนไขที่สอง และใส่ คอมม่า
7 เลือกขอบเขตเงื่อนไแล้วใส่ คอมม่า
8 กด Enter

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า