การสร้างลิงค์บทความแบบ รายการหมวดหมู่

จากสองตอนที่ผ่านมา
การสร้างลิงค์แบบ เนื้อหาเดียว และ การสร้างลิงค์เนื้อหาแบบ บล็อก
เราจะมาสร้างลิงค์เนื้อหาอีก 1 ในรูปแบบคือ แบบรายการ หมวดหมู่หรือ Category List กัน

ขั้นตอนจะคล้ายกับ การสร้างแบบ เนื้อหาเดียว หรือ แบบบล็อก
เริ่มจาก คลิกสร้าง กลุ่มเมนูใหม่ ตั้งชื่อเป็น travel
เลือก รูปแบบของการลิงค์เป็น โครงร่าง
เลือก หมวดหมู่เป็น การเดินทาง Travel
บันทึกและ save


ขั้นตอนการสร้างโมดูล
คลิก ส่วนขยาย โมดูล
เลือกแบบ เมนู
ตั้งชื่อโมดูลเป็น Tavel
เลือก เมนู การเดินทาง
กำหนดตำแหน่งเป็น 8
บันทึกและปิด
สำหรับการเลือก มุมมองแบบนี้ จะทำให้เห็นรายการบทความ แสดงเป็นช่องขึ้นมา โดยปกติ จะแสดงที่ละ 10 บทความ สามารถที่จะปรับเพิ่ม หรือลด ตามต้องการได้

รวมทั้งการปรับตั้งค่า การแสดงผลอื่นๆ เช่น แสดงยอดวิว หรือไม่ เป้นต้น

สรุปว่า
ทั้ง 3 แบบที่สามารถสร้างลิงค์เมนูแสดงเนื้อหา ประกอบด้วย
บทความเดียว
แบบบล็อก
และแบบรายการ

** ชอบแบบไหน หรือต้องการผสมผสาน ใช้งานทั้ง 3 แบบ ก็สามารถที่จะ ปรับใช้งานตามต้องการของคนทำเว็บไซต์ได้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า