สร้างแอพแบบทดสอบความรู้ด้วย Appsheet

 ขั้นตอนและวิธีการ 

ขั้นแรก สร้างตารางฐานข้อมูล เพื่อเก็บ ข้อมูลคำถาม คำตอบ และ การคิดคะแนน โดยใช้ Google Sheet เป็นฐานข้อมูลแบบ online สามารถส่งลิงค์ให้ นักเรียน หรือคนสอบ เข้ามาสอบได้ อย่างสะดวกและรวดเร็ว บันทึกคะแนน และแสดงผลคะแนน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 


เหมาะในการประยุกต์ นำไปใช้ในการเรียนการสอนการสอบแบบ online ในยุคของโควิด 19

ขั้นตอนสร้างตามตัวอย่าง จะทำแค่ 3 ข้อ

id แบบอัตโนมัติ UNIQUEID()

Q1 คำถามข้อ 1 แบบ text และใส่ค่าเริ่มต้น Initial value เป็น "คำถามที่ต้องการถาม "

Q1Option ตัวเลือกคำตอบของข้อ 1 เป็น enum ใส่ค่าตัวเลือก 4 ค่า 

Q2 คำถามข้อ 2 แบบ text และใส่ค่าเริ่มต้น Initial value เป็น "คำถามที่ต้องการถาม "

Q2Option ตัวเลือกคำตอบของข้อ 2 เป็น enum ใส่ค่าตัวเลือก 4 ค่า 

Q3 คำถามข้อ 3 แบบ text และใส่ค่าเริ่มต้น Initial value เป็น "คำถามที่ต้องการถาม "

Q3Option ตัวเลือกคำตอบของข้อ 3 เป็น enum ใส่ค่าตัวเลือก 4 ค่า 

mark เก็บข้อมูลรวมคะแนน เป็นชนิดตัวเลข Number
การตรวจคำตอบ สร้างคอลัมน์จำลอง virtual คอลัมน์ขึ้นมา  3 คอลัมน์ และใส่สูตร สำหรับการตรวจคำตอบ 

check Q1

check Q2

check Q3

การใส่สูตรสำหรับตรวจคำตอบ แต่ละข้อ ต้องรู้ว่า ข้อ 1 ตอบถูกอะไร และใส่ในช่องสูตร Formula

IF([Q1Option]="car","ถูก","ไม่ถูก")

IF([Q2Option]="she","ถูก","ไม่ถูก")

IF([Q3Option]="love","ถูก","ไม่ถูก")

ขั้นตอนที่ 2 ไปสร้างแอพด้วย Appsheet ซึ่งจะเรียกว่ากึ่งสำเร็จรูปเลยก้ได้ แค่ฉีกซองใส่น้ำร้อน เติมเครื่องปรุงนิดหน่อย ก็พร้อมรับประทาน 

การปรับแต่งแบบฟอร์ม ในหน้าจอหลัก UX/view

จัดเรียงคอลัมน์คำถามและ เลื่อนคอลัมน์เสมือน ในการตรวจคำตอบ ในลำดับที่เหมาะสม 

และในเงื่อนไข คอลัมน์จำลองตรวจคำตอบ ให้เราติ้กค่า show ออกก่อน แล้วใส่สูตรในการแสดงผลเป็น 

ISNOTBLANK([Q1Option])


การคิดคะแนนรวม ในช่อง Mark 

ในช่องค่าเริ่มต้น Initial value ใส่สูตรรวมคะแนน 

IF([check Q1]="ถูก",1,0)

+

IF([check Q2]="ถูก",1,0)

+

IF([check Q3]="ถูก",1,0)

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า จะทำได้ด้วยตนเอง สามารถติดตามโปรเจคนี้ในแบบของไฟล์ วีดีโอ บนช่องยูทูปของผมเลยนะครับ 

หากมีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถาม 

โทร 0817563135 

หรือ Line Id bg369 

รับชมวีดีโอแนว How to เพื่อนำไปประยุกต์ดัดแปลง ต่อไป 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า