สอนการใช้เครื่องมือ Wrap text ของเอกเซล

 ปกติโปรแกรมตารางคำนวณจะถูกใช้งานกับ ตัวเลข หรือข้อความสั้นๆ short text and integer for instance however when you want to keep the longer text in cell 

let's see what you can do

ถ้าต้องการพิมพ์ข้อความยาวๆ หลายๆ บรรทัด คล้าย โปรแกรม word จะสามารถทำได้ ผ่าน ตัวช่วยในคำสั่ง รูปแบบเซลล์ 

ขั้นตอนแรก ให้คลิกเม้าส์ขวา ที่ช่องตารางที่ต้องการ 

เลือกคำสั่ง รูปแบบเซลล์

ไปที่แท็บการจัดเรียง 

เลือก wrap text หรือ การตัดข้อความ 

คลิก ตกลง 

ที่นี้ทุกครั้งที่พิมพ์อะไรยาวๆ ลงไป เซล์ก็จะตัดข้อความเป็นแถว คล้ายๆ ms word 

Format cell command and help you with the long text 

right click on the cell 

click on format cell

go to tab alignment 

then tick mark on the Wrap text 

that is

now whenever you tepe the long text into this cell it will auto wrap the text in row similar to Ms word though

but dont get me wrong on the point this is not a common practical on Excel so It'd better to do the long text in Ms word.Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า