วิธีการติดตั้ง Ubuntu Desktop บน window10

 การติดตั้งลีนุก Ubuntu Desktop บนวินโดว์ 10 เพื่อใช้ทดสอบการใช้งาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยคนที่สนใจสามารถศึกษา และลงมือฝึกทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนแรก ดาวโหลดโปรแกรมสำหรับจำลองการติดตั้งลีนุกบนวินโดว์มาก่อนคือ Virtualbox 

และดาวโหลดโปรแกรม Ubuntu Desktop จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา มาลงเก็บไว้ในเครื่องให้เรียบร้อย 


เริ่มจากการติดตั้ง virtualbox บนวินโดว์ 10 ก่อน 

คลิก New ตั้งชื่อโปรแกรมจำลองเป็น Ubuntu 20.04 LTS 

ในตัวเลือกทั่วไป General ให้แท็บที่ปุ่ม Advance และตรงตัวเลือก Clipboard และ Drag and drop ให้ระบุตัวเลือกเป็น Bidiration 

ในแท็บ Storge ตัวเลือกระบุเส้นทางหรือ Browse เข้าไปเลือกไฟล์โปรแกรม Ubuntu Desktop ที่โหลดเก็บไว้แล้ว 

สำหรับแท็บการตั้งค่าอื่นๆ สามารถตั้งค่าเพิ่มได้ตามเหมาะสม หรือจะใช้ค่าเริ่มต้นตามที่โปรแกรม Virtualbox กำหนดค่าเริ่มต้นตั้งค่าใช้งานได้ จากนั้นคลิกปุ่ม Start 

คำสั่งพื้นฐาน ลีนุ้กซ์ ที่ต้องใช้งาน 

sudo apt-get update 
sudo apt-get upgrade 
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น