การสร้างรหัส Qrcode ประจำตัวบุคคลด้วย Appsheet

 บทความแนว How to วันนี้ นำเสนอในวิธีการ สร้าง QR CODE ประจำตัวบุคคล เช่น นักเรียน พนีกงาน เป็นต้น 

ขั้นตอนและวิธีการ 

สิ่งที่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรม Appsheet และ Google Sheet

ขั้นตอนแรก ไปที่ Google Sheet สร้างตารางเก็บข้อมูลขึ้นมา ประกอบด้วย

ID

Prename

Name

Photo

Qrcode


ขั้นตอนสอง ไปที่ Appsheet แล้วนำเข้าตารางข้อมูลที่สร้างไว้ 

กำหนดค่าของ data type หรือชนิดของข้อมูล 

ID                      uniqueid

Prename           enum

Name                text 

Photo              image

Qrcode           image


โดยในคอลัมน์ Qrcode ให้ใส่สูตรสำหรับการสร้างภาพรหัส qrcode อัตโนมัติ คือ "https://barcode.tec-it.com/barcode.ashx?data="&[MYID]&"&code=MobileQRCode&dpi=96&dataseparator="ในวิวหรือ UX สร้างมุมมองแบบ Desk ขึ้นมาสำหรับการแสดงข้อมูล โดยการทดสอบ Add หรือเพิ่มข้อมูล นักเรียน หรือ พนักกงาน ลงไปสัก 2-3 คน 


ชมวีดีโอประกอบการสอนตามตัวอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น