สร้างกราฟคณิตศาสตร์ด้วยฟรีแวร์ Graph

ฟรีแวร์สำหรับการออกแบบและวาดรูปกราฟในวิชาเลข สำหรับครู อาจารย์ นักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่่ต้องการออกแบบและเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ทางเลข ในรูปแบบทีคุณต้องการ
จริงๆ เรา Admin ก็สนใจวิชาเลขมาก แต่ก็ไม่เก่งเอาซะเลย ก็ได้แต่พยายามเรื่อยๆ 
เรืองกราฟ ก็แค่เข้าใจนิดหน่อย พื้นฐาน จุดตัด แกน X และ Y พอแก้ไขโจทย์ปัญหาพื้นฐานได้นิดหน่อย 
ส่วนมากทีเห็นเด็กนักเรียนใช้งานกัน ก็จะใช้สมุดกราฟในการทำแบบฝึกหัด หรือประกอบการการเรียนเลขเรื่องกราฟ 
ดังนั้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการวาดกราฟ ก็อาจจะสำคัญและจำเป็นสำหรับ ครู อาจารย์ คนออกข้อสอบ หรือเขียนข้อสอบ ได้ใช้งานกัน หรือนักเรียน หากจะฝึกหัดการใช้งาน หรือใช้งานกันได้ สำเร็จ ก้น่าจะเกงเลขไม่ยากใช่ไหม
ลองดาวโหลดและทดสอบการติดตั้งแล้วครับ สามารถดาวโหลดและติดตั้งใช้งานได้ ไม่ติดขัด และเท่าทีทดลองมา ไม่พบสแปมหรือ หลอกลวงแบบ โฆษณาขายสินค้าแอบแฝง

สนใจก็สามารถดาวโหลดมาศึกษา และใช้งานกันได้ฟรีครับThis program is for drawing graphs of mathematical functions in a coordinate system. Graphs may be added with different color and line styles. Both standard functions, parameter functions and polar functions are supported. It is possible to evaluate a function at an entered point or tracing the function with the mouse. It is possible to add shadings to functions, and series of points to the coordinate system. Trendlines may be added to point series. It is possible to save the coordinate system and everything on it as an image file. It is also possible to copy an image into another program. Text labels may be placed anywhere in the coordinate system.
Version 4.3 adds calculation of the area under parametric functions, the ability to rotate labels freely, new checkboxes in the function list to indicate visibility, faster plotting of equations and inequalities, and a number of other features.

What's new in this version:
Version 4.3 adds calculation of the area under parametric functions, the ability to rotate labels freely, new checkboxes in the function list to indicate visibility, faster plotting of equations and inequalities, and a number of other features.

Post a Comment