ขายสินค้าด้วยฟรี POS Cash Register

โปรแกรมจุดขายสินค้า Point Of Sale หรือ POS ที่เป็นฟรีแวร์จริงๆ ไม่มีการจำกัด การใช้งาน และไม่ต้องจ่ายเงินค่าโปรแกรมสักบาท ยกเว้นต้องการบริจาคให้ผู้พัฒนาโปรแกรม ก็ว่ากันไปครับ
ส่วนตัว Admin ก็เขียนโปรแกรม POS ขึ้นมา 1 ระบบ โดยใช้ MS Access ซึ่งปัจจุบันก็มีร้านค้าระบบสหกรณ์ นำไปติดตั้งใช้งานกัน บ้าง

มาเข้าเรื่องดีกว่า โปรแกรม POS ตัวนี้ นำมาฝาก ให้ดาวโหลดมาศึกษาและใช้งานกัน สำหรับผู้ใช้งานที่สนใจ อยากจะมีโปรแกรม POS ฟรีไว้ใช้งาน และขายสินค้าต่างๆ
จุดเด่นของโปรแกรม  ออกแบบ และพัฒนาระบบการทำงานบน DOS
รองรับDOS ,WINDOWS XP

สามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ได้หลายแบบ หรือเครืองพิมพ์ธรรมดา
ทำงานแบบเครืองเดียว หรือรองรับแบบหลายเครือง Network
รองรับ stock สินค้ากว่า 26000 รายการ
ความง่ายในการใช้งาน เด็กอายุ 7 ขวบ ขึ้นไป จนถึงผู้ใหญ่
การควบคุมการทำงาน ส่วนใหญ่จะใช้งานแป้นพิมพ์ แทนเม้าส์


ดาวโหลดฟรีได้ที่ http://keyhut.com/pos.htm


Post a Comment