ดาวโหลด Freeware Mindmapping


โปรแกรมสำหรับการสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ คือ Mind map สำหรับฝึกฝนและสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงความคิดของเราเข้าด้วยกัน เป็นวิธีคิดที่ทำให้เราสามารถเข้าใจเนื้อหาและจำได้ง่ายขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้สำหรับน้องๆ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปได้โหลดไปใช้งาน โดยปกติก็จะมีหลายตัวด้วยกัน ส่วนใหญ่ก็จะต้องเสียเงินในการจัดหา แต่ก็ยังมีคนใจดีพัฒนาโปรแกรมแบบ open source ให้เราได้ใช้งานกัน แต่โปรแกรมนี้พัฒนาด้วยภาษา Java ดังนั้นจึงต้องการ Java runtime ติดตั้งลงในเครื่องของเราด้วยนะครับ
ลิงค์สำหรับดาวโหลด
http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download#Download
Freemind - Freeware Mindmapping
FreeMind is a very good free, open source, mind-mapping software written in Java. A mind map is a diagram used to represent words, ideas, tasks or other items linked to and arranged around a central key word or idea.

Free Mind is useful as a study tool, for presentations, notetaking or brainstorming. It has a really neat and intuitive interface, that lets you easily add and expand or collapse new nodes in different styles to your mindmap. It is useful no matter if you are a novice at mindmaping, or an expert.

Freemind is written in Java, so you need to have the Java runtime installed.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า