Navbar

Search

วิธีทำให้ Office2007 บันทึกเป็นไฟล์ PDF

การติดตั้งและใช้งาน Microsoft Save as PDF or XPS? ซึ่งเป็นฟรีแวร์ตัวเสริมหรือ plug-in ออกแบบมาสำหรับให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานโปรแกรม 2007 Microsoft Office ให้สามารถ save หรือบันทึก ไฟล์เอกสารของให้เป็น PDF ไฟล์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมสร้างเอกสาร PDF ให้เสียเวลาอีกต่อไป จึงนับว่าเป็น ยูทิลิตี้ทีดีและมีประโยชน์สูงมากๆ สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ office2007 ครับ โดยโปรแกรมนี้เปิดให้ดาวโหลดฟรี และมีขนาดเล็กเพียง 934 KB? การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม หลังดาวโหลดโปรแกรม มาแล้ว ให้เราทำการติดตั้งโปรแกรมให้เรียบร้อย โดยทำตามคำแนะนำการติดตั้งของโปรแกรมจนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นเมื่อเราเปิดโปรแกรม office2007 เพื่อทำงาน เราก็จะสามารถเลือกบันทึกหรือ save as แล้วเลือกนามสกุลหรือ format ให้เป็น PDF ได้ทันทีครับ ดาวโหลด Microsoft Save as PDF

ตัวอย่างการใช้งาน save PDF file

ให้เราเปิดเอกสารด้วย office2007 ขึ้นมาตามปกติ จากนั้นในกรอบการ save ให้คลิกเลือกรูปแบบของนามสกุลเป็นแบบ PDF ได้เลยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น