การสร้าง e-book ด้วย HTML Help

HTML Help เป็นฟรีแวร์ของค่าย Microsoft ที่ออกแบบมาสำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับอ่านบนคอมพิวเตอร์เครือข่าย หรือเครื่องอ่านเอกสาร e-book เช่น IPAD หรือ KINDLE เป็นต้น นัยว่าจะมาทดแทนรูปแบบของกระดาษในปัจจุบัน หากใครที่สนใจศึกษาหรือต้องการเริ่มต้นสร้าง เอกสาร e-book เพื่อเผยแพร่ความรู้ เนื้อหาของคุณผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ก็ขอแนะนำและเริ่มต้นจาก HTML Help ของค่าย Microsoft นะครับ โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลด ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft ที่อยู่ตามลิงค์นี้นะครับ
ดาวโหลด Microsoft HTML Help
ขนาดไฟล์ประมาณ 3 MB หลังจากดาวโหลดและติดตั้งแล้ว ซึ่งจะขอข้ามขั้นตอนการดาวโหลดและติดตั้งไป นิดหนึ่ง ด้วยสมมุติฐานว่า คนที่จะสร้าง ebook ได้น่าจะพอมีความรู้เรื่องการติดตั้ง software และการใช้งานอินเตอร์เน็ตบ้างตามสมควรอยู่แล้ว ผมเองก็จะขอสรุปขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft HTML Help พอเป็นแนวทางให้มือใหม่หรือผู้สนใจได้ทดสอบดังนี้ครับ
ความยาก ระดับปานกลาง
สิ่งที่ต้องเตรียมคือ เนื้อหา หรือ Contents นั้นแหละครับ จะต้องเป็นไฟล์เอกสารเว็บเพจหรือ Html นะครับ หากต้องการลองศึกษาก็ลองใช้ MS WORD แล้ว Save เป็นนามสกุล html ประมาณ 5-6 หน้า เป็นกรณีศึกษาก่อนก็ได้ครับ
จากนั้นใช้โปรแกรม HTML HELP ในการสร้าง NEW PROJECT ขึ้นมา
จากนั้น เป็นขั้นตอนการสร้าง TOC สารบัญของ E-book
จากนั้น เป็นการสร้าง Help index หรือดัชนี

ขั้นตอนการสร้าง Ebook ด้วย HTML HELP
1 เปิดโปรแกรม HTML HELP ขึ้นมา คลิกที่ File /New เลือก Project
2 คลิก Next ตามวิซารด์ หรือตัวช่วยในการสร้าง E-book ของโปรแกรมต่อไป
ขั้นที่ 3 กำหนดชื่อของไฟล์โปรเจคที่เรากำลังจะสร้าง เช่น myproject เป็นต้น
4 จะเข้าสู่หน้าต่าง Exiting file ไม่ต้องติ้กอะไร ให้คลิก Next ข้ามไปก่อนได้เลย
5 เข้าสู่หน้าต่างของ New project finish ให้เราคลิก Finish
6 เป็นการนำไฟล์ Html ที่เราสร้างเตรียมไว้เข้ามาสร้างเป็นเอกสาร e-book ครับ ก็คลิกที่ปุ่ม Add/remove แล้วเข้าไปเลือกไฟล์ ที่เราเตรียมไว้เข้ามาให้ครบ จากนั้นคลิกปุ่ม OK
7 เข้าสู่ขั้นตอนการสร้าง Table of content หรือ สารบัญ ให้คลิกที่ Tab Content เลือก Create new content แล้ว ป้อนชื่อไฟล์สารบัญลงไป แล้ว คลิก OK จากนั้นเป็นการกำหนดส่วนหัว คลิกปุ่ม Insert Heading จากนั้นจะเข้าสู่ช่องของการสร้าง TOC ในช่อง Entry title ให้เรากำหนดข้อความที่จะแสดงในสารบัญของเราลงไป จากนั้นคลิก OK
8 การกำหนด รายการของสารบัญ หรือ Insert a page จะแสดงกรอบคำถาม Yes/No ขึ้นมาให้เราคลิกตอบ No เพื่อให้เพิ่มรายการต่อจากส่วนหัว Heading ที่เรากำหนดไว้
9 ใน Tab General ในช่อง Entry title ให้เรา ข้อความที่ต้องการลงไป แล้วคลิกปุ่ม Add
10 ในส่วนของช่องทางหรือ path ให้เราคลิกเข้าไประบุแหล่งหรือที่อยู่ของไฟล์ที่ต้องการให้แสดง เมื่อผู้อ่านคลิกเลือก
11 การกำหนด Icon หรือภาพย่อเล้ก ๆ ของ TOC ให้เราสามารถใส่ได้ โดยการคลิกที่ ปุ่ม Edit selection จากนั้นไปที่ แท็บ Advance เลือกimage index เป็นรูปตามที่เราต้องการ
ต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือ การสร้าง Help index โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างสะดวก และรวดเร็วนั้นเอง โดยขณะที่ผู้อ่านกำลังอ่าน e-book อยู่ จะสามารถ search หรือค้นหาคำสำคัญ หรือ keyword ที่ต้องการได้ทันที และจะแสดงรากการค้นหาที่ให้ผู้อ่านคลิกเข้าถึงได้ทันที
12 ให้เราคลิกที Index และ Create new index file
13 ตั้งชื่อไฟล์ index ที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมา จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Insert keyword เป็นการเข้าไปกำหนดคำสำคัญ
14 ในส่วนของ Path /URL ให้คลิกเข้าไปกำหนดค่าหน้าหรือเว็บไซต์ที่ต้องการให้แสดงหรือปรากฏขึ้นมา
15 เป็นการกำหนด Title ให้กับ E-book ของเรา
16 การกำหนดไฟล์แสดงตอนเริ่มต้นใช้งาน e-book ให้เราไปที่ Project /Change property option
17 การกำหนดให้มี Search ใน e-book ให้เราไปที่ Project /Change property option/ไปที่แท็บ Complier เลือก compile full text-search
18 สุดท้ายแล้ว จริงๆ ครับ เป็นการ Compile ชิ้นงานของเราออกมาเป็น E-book สำหรับนำเสนอและใช้งานต่อไป

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า