จับภาพหน้าจอด้วยกุเกิล Chrome

การจับภาพหน้าจอหรือ Screen Capture เป็นอีกหนึ่งวิธีการในการจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อนำมาเป็นภาพสำหรับการบรรยายสรุป หรืองานพรีเซ็นต์ต่างๆ ตามต้องการของเรา มีหลายแบบและวิธีการด้วยกัน เริ่มตั้งแต่การใช้งานงานปุ่ม PrtScr บนแป้นพิมพ์ เพื่อจับภาพหน้าจอของเราไปวางลงในโปรแกรมประยกตุอื่นๆ และตัดครอบเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการใช้งานต่อไป หรือการใช้โปรแกรม อื่นๆ ช่วยจับภาพ เช่น Screen Hunter เป็นต้น รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมท่องเน็ตของกูเกิล Chrome ด้วยการติดตั้งส่วนขยายที่สามารถทำให้เราจับภาพหน้าจอ อินเตอร์เน็ตที่เรากำลังใช้งานหรือเปิดรับอยู่ เพื่อแก้ไข ตัดครอบ ใส่ข้อความอธิบาย และบันทึกเป็นไฟล์ภาพสำหรับใช้งานกับงานของเราต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการให้โปรแกรมกูเกิล Chrome มีความสามารถในการจับภาพหน้าจอ เพื่อตกแต่ง/แก้ไข และบันทึกใช้งานต่อไป สามารถศึกษาได้ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ ครับ

1 เปิดโปรแกรมเน็ต Chrome ขึ้นมาตากปกติ
2 คลิกที่รูป ประแจ มุมบนขวามือ
3 คลิกที่เมนู ตัวเลือก
4 คลืกที่ ส่วนขยาย
5 ในเมนูส่วนขยาย

6 คลิก การเขียนบล็อก

7 คลิกเลือก Awesome screenshot
8 ติดตั้งเรียบร้อย ดูที่มุมบนขวา จะได้ Icon สัญญลักษณ์ของโปรแกรมเป็นรูปวงกลมเล็ก

9 การจับภาพ ให้คลิกที่ไอค่อนของโปรแกรมดังกล่าว ขณะที่เรากำลังเปิด/ท่องเน็ต สมมุติว่าเจอภาพที่ต้องการจับทั้งหมด /หรือบางส่วน หรือเฉพาะจุดที่ต้องการก็ได้

10 จับหน้าจอที่แสดงอยู่ปัจจุบัน และจะเปิดหน้าที่จับภาพขึ้นมาให้เราอีก พร้อมปุ่มแถบเครื่องมือ ในการแก้ไข เช่น ข้อความ เส้น ตัวทึบ วงกลม วงรี เป็นต้น
11 แก้ไขเรียบร้อย เป็นขั้นการบันทึกเพื่อนำไปใช้งานต่อไป
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال