โปรแกรมแก้ไข e-book

แนะนำฟรีแวร์สำหรับการออกแบบและแก้ไขเอกสารแบบอิเลคทรอนิกส์หรือว่า E-book สำหรับผู้ใช้งานที่มองหา หรือต้องการโปรแกรมช่วยงานด้านการสร้างหนังสือ หรือเอกสาร สำหรับการเปิดอ่านบนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนต่างๆ
โดยโปรแกรม Sigil ออกแบบและพัฒนาโดย Strahinja Markovic โดยเป็นการทำงานในรูปแบบของ
WYSIWYG "what you see is what you get," ช่วยให้การทำงานของผู้ใช้งาน สะดวกมากขึ้น และเข้าใจระบบดีขึ้น 
สเปกย่อๆ 


  • Version: 0.6.2
  • File size: 11.78MB
  • Date added: December 07, 2012
  • Price: Free
  • Operating system: Windows 2000/XP/Vista/7

  • Sigil is a multi-platform WYSIWYG ebook editor. It is designed to edit books in ePub format. It is free and open source software under GPLv3, It provide full Unicode support: everything you see in Sigil is in UTF-16 and full EPUB spec support, WYSIWYG editing, support Multiple Views: Book View, Code View and Split View, include Metadata editor with full support for all possible metadata entries (more than 200) with full descriptions for each, table Of Contents editor, perform advanced automatic conversion of all imported documents to Unicode.

    Post a Comment

    ใหม่กว่า เก่ากว่า