ศุนย์กลางซ่อม Fix it Center

Fix it center ศูนย์กลางในการแก้ไชปัญหาหรือข้อผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ พัฒนาและออกแบบโดยเจ้าของวินโดว์คือ Microsoft นั้นเองครับ โดยจะรู้วิธีในการแก้ปัญหาวินโดว์ที่พบบ่อยๆ สามารถป้องกันปัญหาล่วงหน้าในการทำงานเชิงรุก ด้วยการที่ตรวจสอบจุดและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้า
สเปคย่อ


 • Version: 1.0.100
 • File size: 439.8K
 • Date added: May 30, 2012
 • Price: Free
 • Operating system:
  Windows XP/Vista/Server 2008/7/XP SP3


 • Fix it Center finds and fixes many common PC and device problems automatically. It also helps prevent new problems by proactively checking for known issues and installing updates. Fix it Center helps to consolidate the many steps of diagnosing and repairing a problem into an automated tool that does the work for you.
  Microsoft Fix it Center makes getting support easier than ever because automatic troubleshooters solve the issues you have now and prevent new ones. Microsoft Fix it Center personalizes solutions for your device, showing you only what matters to your hardware and software. Microsoft Fix it Center gives you an easy way to stay in control and support all your devices.

  ดาวโหลด Fix it Center
  Click to see larger images

  Post a Comment

  ใหม่กว่า เก่ากว่า