จับเวลาการแข่งขันวิ่งด้วย Race Timer


ฟรีแวร์สำหรับการจับเวลาการแข่งขันวิ่ง โดยมีความสามารถเด่นๆที่น่าสนใจ ได้แก่ ไม่จำกัดจำนวนของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ไม่จำกัดการหยุดและแยกเวลาของแต่ละคน สามารถกำหนดค่าเป็นกลุ่ม หรือหมวดหมู่ในการแข่งขัน และที่น่าใช้งานคือการบันทึกผลการแข่งขันไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งความสามารถในการส่งออกผลการแข่งขันออกไปในรูปแบบไฟล์มาตรฐานทั่วไป 
เหมาะสำหรับองค์กรหรือหน่วยงานทางทหารที่มีการทดสอบร่างกายท่าวิ่งหรือแข่งขันโดยใช้คนช่วยนับจับเวลาทำให้ยุ่งยากและผิดพลาดได้ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำให้ง่ายขึ้น 
สเปคโปรแกรม
 • Version: 2.0.11.19
 • File size: 1,023.05K
 • Date added: March 01, 2013
 • Price: Free
 • Operating system:
  Windows XP/2003/Vista/7


 • ดาวโหลด: Race Timer


  Race Timer is a simple application to use for timing races. Features include unlimited amount of competitors, unlimited laps with split times, support for different groups and categories, results possible to export to common formats, can hold competitor records for reuse, DNF Not participating and Payment received markings, and easy interface.
  What's new in this version: Version 2.0.11.19 showing lap times as time instead of time stamp on the list view too.
  ภาพหน้าจอ
  Click to see larger images

  Post a Comment

  ใหม่กว่า เก่ากว่า