ดาวโหลดปฏิทิน JEvents

การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอย่าง Joomla นับว่าได้รับการยอมรับและมีการใช้งานจำนวนมาก เนื่องจากประสิทธิภาพ และความสามารถในการบริหาร การจัดการที่เป็นระบบ สะดวกและง่ายดายต่อผู้ดูแลนั้นเอง นอกจากนั้นยังมีส่วนเพิ่มเติมหรือขยายความสามารถที่มีผู้สนใจพัฒนาออกมาให้ดาวโหลดและใช้งานเพิ่มเติมจำนวนมากในรูปแบบของ Plugin และ Extension แค่เพียงดาวโหลด และ up ขึ้นไป จากนั้นก็ Activate หรือเปิดการใช้งานได้ทันที

การเพิ่มปฏิทินงานเหตุการณ์หรือตารางเวลาการปฏิบัติงานส่วนตัวหรือองค์กร เพื่อแชร์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนขยาย Extension ที่ได้รับความนิยมในการดาวโหลดและติดตั้งใช้งาน ซึ่งส่วนสขายความสามารถด้านปฏิทินของ Joomal ก็มีอยู่มากมายหลายตัวให้เลือกใช้กันตามวัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของเว็บหรือผู้ดูแลเว็บ

สำหรับบทความนี้ผมขอแนะนำฟรีแวร์ส่วนขยายความสามารถด้านปฏิทินเวลา JEvents ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งจากยอดผู้ใช้งานดาวโหลดและติดตั้งใช้งานครับ จุดเด่นของ JEvents คือเป็นฟรีแวร์ และง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน จะช่วยเพิ่มองค์ประกอบเว็บไซต์ Joomla ของคุณให้น่าสนใจและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
สำหรับการทำงานของ JEvents จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 3 อย่างคือ Component , Modules และ Plugin
สเปกย่อ
Version 3.1.14
รองรับ : Joomla 2.5,Joomla 3.x
License GPLv2 or Later Non-Commercial
Dare: 5 March 2006
ดาวโหลด Jevents
หลักการทำงาน
1 ดาวโหลดไฟล์ส่วนขยายตามข้างบน ในรูปแบบของการบีบอัดไฟล์ zip
2 Log in เข้าไปในส่วนของผู้ดูและเว็บหรือ Admin ไปที่การจัดการส่วนขยายหรือ Extension Manager จากนั้นก็ upload ไฟล์ส่วนขยายขึ้นไป
3 การคอนฟิกหรือกำหนดค่าการใช้งานในสามส่วนด้วยกันตามที่บอกคือ Component , Modules และ Plugin

ภาพแสดงหน้าตัวอย่างการเข้าไปคอนฟิกหรือกรอกข้อมูลตารางเหตุการณ์ในส่วนของ Admin
ข้อมูลของ Jevents ภาษาอังกฤษ


This well known and loved Events Calendar for Joomla. JEvents consists of a Joomfish compatible Joomla component and a number of modules and plugins.

Component

* One-off Events and complex repeating patterns of events can be created and viewed in an attractive calendar and a variety of list formats

* Multiple design layouts possible

* Fully compatible with Joomla MVC framework

* Ical imports/exports

* Repeat exception handling

* Events can be placed in multiple categories and calendar views can be customised to show all or some of these categories

* Layout editing tool to perfect the presentation on your site - you can even customise the event editing page.

* Optional checking for overlapping events globally or on a category specific basis

Modules

* Mini-calendar module (jevents_cal) which gives a quick overview of events which can be placed on any page

* Latest events module (jevents_latest) which gives a highly configurable summary of upcoming, recently created or popular events

* Events legend (jevents_legend) - displayed alongside the component gives you a summary of event categories and an easy way to limit the events shown to specific categories

* Filter module allows you to filter/search the events being displayed using a variety of criteria

Plugin

* A search plugin that enables the global Joomla search to return results from the events calendar

JEvents 3.1 is now available for general download - this is a Joomla 2.5-3.0 native component that takes JEvents to the next level. The old version of JEvents (2.2.8) for Joomla 1.5 is still available to download too

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า