วิธีแชร์อินเตอร์เน็ตด้วย Samsung galaxy S4

การแชร์อินเตอร์เน็ตด้วยมือถือ Samsung Galaxy S4 นั้น สามารถทำได้โดยง่าย ผ่านความสามารถของเครื่องที่เรียกว่า Tethering & portable hotspot แปลเป็นไทยหมายถึง "การเชื่อมต่อเครือข่ายและระบบฮอตสปอต" ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนับว่ามีประโยชน์มากๆ โดยเฉพาะในตอนที่เราไม่ได้อยู่ประจำที่บ้านหรือสำนักงาน แต่ออกไปทำงานข้างนอก หรือเดินทางไปพักค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ เราก็สามารถเปิดแชร์ hotspot ให้กับคอมพิวเตอร์ Laptop ของเรา เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้อย่างคุ้มค่าต่อไปนั้นเอง
การที่จะแชร์อินเตอร์เน็ตจากมือถือของเราดังกล่าว จะประกอบไปด้วย3 งานหลักๆ คือ
1 การ config หรือตั้งค่าใช้งาน Wi-fi hot spot ของมือถือ กาแลคซี่ s4
2 การ Activate หรือเปิดใช้งาน
3 การเชื่อมต่อ Wi-Fi ของคอมพิวเตอร์ Laptop
การ config หรือตั้งค่าใช้งาน Wi-fi hot spot ของมือถือ กาแลคซี่ s4
1 บนหน้าจอเครื่องกดที่ปุ่ม Home
2 แดรกแถบ notification bar จากด้านบนลงมา จะเป็นการเปิดแถบ Notification
3 แท็บไปที่ไอค่อน การตั้งค่า Setting
4 จากเมนูดังกล่าว แท็บไปที่คำว่าการเชื่อมต่อหรือ Connection
5 มองหาเมนูคำว่า More networks จัดการแท็บเพื่อเปิดขึ้นมา
More networkds hotpost press home button- Configure Portable Wi-Fi Hotspot on Samsung Galaxy S4.PNG
image credit : http://howik.com/

6 มองหาคำว่า เชื่อมต่อเครือข่าย หรือ Tethering and portable hotspot
7 แท็บไปที่คำว่า เชื่อมต่อเครือข่าย หรือ Tethering and portable hotspot
8 จะอยู่ที่หน้าต่างการต้อนรับหรือ welcome page ให้แท็บที่ปุ่มการตั้งค่าหรือ Configure
9 ในหน้าต่างการ config ให้ระบุชื่อ SSID ตามที่เราต้องการ เช่น xxxx,หรือ myspot เป็นต้น
10 ในช่อง security หรือการรักษาความปลอดภัย แนะนำให้ตั้งเพื่อป้องกันคนอื่นเข้ามาใช้งาน โดยสามารถเลือกได้แบบ WPA PSK และ WPA2 PSK
11 แท็บที่ปุ่ม บันทึก หรือ Save เพื่อบันทึกค่าที่เรากำหนด
12 ตอนนี้เราก็ตั้งค่าใช้งานเสร็จแล้ว

ขั้นตอนต่อไป แค่ Activate เป็นการ turn on หรือเปิดใช้งาน

1 กลับมาที่หน้าแรกของเครื่อง กดปุ่ม Home
2 แดรกแถบ notification bar จากด้านบนลงมา จะเป็นการเปิดแถบ Notification
3 แท็บไปที่ไอค่อน การตั้งค่า Setting
4 จากเมนูดังกล่าว แท็บไปที่คำว่าการเชื่อมต่อหรือ Connection
5 มองหาเมนูคำว่า More networks จัดการแท็บเพื่อเปิดขึ้นมา
6 แท็บไปที่คำว่า เชื่อมต่อเครือข่าย หรือ Tethering and portable hotspot
7 จากหน้าต่างของการเชื่อมต่อเครือข่าย แท็บไปที่ Portable Wi-Fi hotspot
8 แท็บไปที่ปุ่มเล็กๆ เพื่อเปิดการทำงานหรือว่า turn it on นั้นแหละครับ
9 ปุ่มจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีเขียว แสดงว่าเปิดใช้งานแล้ว

การเชื่อมต่อจากเครื่อง Laptop หรือเครืองอื่นๆ ที่ต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ต

1 เปิด switch wi-fi เครื่อง Laptop ของเรา
2 คลิกที่ไอค่อน connection หรือการเชื่อมต่อ บริเวณล่างขวามือของ task bar
3 จะแสดงรายการเครื่อข่ายที่สามารถใช้งานได้ขึ้นมา
4 คลิกที่รายการตามที่เราตั้งค่าหรือ config ไว้ในขั้นตอนแรก SSID เป็นชื่ออะไร ยังจำได้ใช่ไหม ถ้าเราระบุรหัสผ่านใช้งาน เราก็ต้องใส่รหัสผ่านใช้งานตามที่เรากำหนดไว้ด้วย
5 เราควรจะเชื่อมต่อและใช้งานอินเตอร์เน็ตได้แล้ว

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า