ขั้นตอนการสร้างแผ่นพับ ด้วย Ms Word 2010

การสร้างแผ่นพับ 3 พับ ด้วย Ms Word 2010
เริ่มจากการเปิดโปรแกรม  Ms Word 2010 ขึ้นมา
ไปที่ การตั้งค่าหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษเป็น A4
กำหนดระยะห่าง หรือกั้นหน้ากระดาษดังนี้
ส่วนบน 1cm
ส่วนล่าง 1cm
ขอบซ้ายและขวา 1.1cm
การวางแนวนอน

ขั้นตอนต่อไป
คลิก แทรก > ตัวแบ่งหน้า จะได้ 2 หน้า
คลิกมุมมอง>เลือก ไม้บรรทัด และเส้นกริด

คลิกแทรก>วาดกล่องข้อความลงไป
คลิกรูปแบบ>จัดแนว>การตั้งค่าเส้นตาราง
ระยะห่าวแนวตั้งและแนวนอน 0.5 cm
ติ้กเลือก จัดวัตถุให้ชิดเส้นตาราง

คัดลองกล่องข้อความ และวางลงบนหน้ากระดาษ หน้าละ 3 กล่องข้อความตามภาพ

การใส่ชื่อเรื่อง ข้อความ รูปภาพ ที่ต้องการ

การ Save และ การสั่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้งาน ต่อไป

สรุปขั้นตอนแนวทางการประยุกต์ใช้โปรแกรม MS Word 2010 สร้างแผ่นพับ


  1. เปิดโปรแกรม MS Word 
  2. ตั้งค่าหน้ากระดาษ A4 การตั้งกั้นหน้าเอกสาร 
  3. การเพิ่มหน้าเอกสาร 
  4. กำหนดมุมมองแบบกริด
  5. การแทรกกล่องข้อความ 
  6. การกำหนดคุณสมบัติของกล่องข้อความให้ติดกับเส้นกริด
  7. การคัดลองกล่องข้อความให้ครบตามจำนวน 
  8. การใส่เนื้อหา ภาพประกอบ
  9. การบันทึกและการสั่งพิมพ์
ชมวีดีโอสาธิต เพื่อความเข้าใจมากขึ้นได้ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า