วิธีการสร้างสไลด์นำเสนอด้วย PowerPoint ตอนที่ 1

โปรแกรม Ms PowerPoint 2010 โดยมีขั้นตอนในการทำ 4 ขั้นตอน คือ
1 เริ่มจากการเปิดโปรแกรม Ms PowerPoint 2010 ขึ้นมาก่อน
2 ขั้นตอนต่อมาคือการกำหนดรูปแบบเค้าโครงของสไลด์ ว่าต้องการให้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง โดยปกติก็จะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และข้อความ
อธิบายเพิ่มเติม เค้าโครงก็คือแปลนหรือ แผนผังของสไลด์ นั้นเอง โดย Ms PowerPoint 2010 มีเค้าโครงมาตรฐาน ให้เราเลือกใช้งานตามต้องการ อยู่แล้ว หรือ จะเลือกหน้าเปล่าๆ เพื่อออกแบบเองก็ย่อมได้
สำหรับตอนนี้ ให้เราเลือกแบบ ชื่อเรื่องและเนื้อหา
3 ขั้นตอนการใส่ชื่อเรื่อง และข้อความ นำเม้าส์ไปคลิกที่กล่องข้อความชื่อเรื่อง แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องลงไป
เช่นเดียวกับกล่องข้อความ ก็ให้ทำแบบเดียวกัน
4 การกำหนดฟอนต์ ขนาด และสี
ใช้เม้าส์คลิกกล่องข้อความที่ต้องการก่อน จากนั้น บนแถบเมนู ให้กำหนดค่า ชนิดฟอนต์ ขนาด และสีของฟอนต์ตามต้องการ


ก็ให้ลองฝึกหัดและทำตามได้นะครับ จะเห็นว่าไม่ยากเลย สำหรับตอนต่อไป จะได้มาแนะนำในเรื่องของการ เพิ่มสไลด์แผ่นต่อไป การแทรกรูปภาพประกอบสไลด์ การกำหนดการเคลื่อนไหว การบันทึก และนำเสนอ ต่อไป

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า