ขั้นตอนการอัดเสียงบนคอมพิวเตอร์ด้วย Audacity

การบันทึกเสียง
ความยาก ระดับง่ายถึงปานกลาง
หมวดหมู่คนสนใจและคนใช้งาน ผู้ทำงานเกี่ยวกับเสียง ตัดต่อ และบันทึกเสียง และผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ประเด็นปัญหา : ต้องการบันทึกเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้งานโปรแกรมบันทึกเสียงยอดนิยม ซึ่งสามารถตัดต่อเสียงได้ด้วยอย่าง Audacity

รายละเอียด : เปิดไฟล์เสียง ที่ต้องการบันทึก เช่นไฟล์ เสียง ดนตรี ต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต เช่น Facebook ,you tube เป็นต้น

ดาวโหลด และติดตั้ง Audacity เรียบร้อย เปิดโปรแกรมขึ้นมา และคลิกปุ่มอัดเสียง

ผลที่ได้คือ ไม่มีเสียงอะไรเลย
สาเหตุคือ ไม่มี “Stereo Mix” 

“Stereo Mix”  คืออะไร ทำหน้าที่อะไร 
“Stereo Mix” คือโปรแกรม Software ส่วนขยายความสามารถอีกตัวหนึ่ง หรือคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการ์ดเสียง Sound Card ที่ทำหน้าที่ช่วยในการทำให้การบันทึกเสียงทุกอย่างที่เราได้ยิน หรือเปิดเล่นบนคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ สรุปว่าถ้าไม่มี “Stereo Mix” การอัดเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียง จะต้องมีเครื่องเล่น 1 ตัว และเครื่องอัดหรือบันทึกเสียง อีก 1 ตัว อาจจะอยู่บนอุปกรณ์ตัวเดียวกัน หรือแยกกัน ก็ได้ แต่จะต้องมี Line หรือต่อสายสัญญาณเสียง ระหว่างกัน ที่เรียกว่า sound input /output ประมาณนั้น
ซึ่งจะไม่สะดวก และเสียเวลาในการหาเครื่องเล่น หาสายเพิ่มเติมขึ้นมาอีก

ดังนั้น “Stereo Mix” คือตัวช่วยในการที่จะทำให้เราสามารถอีดเสียงที่เราได้ยินบนลำโพง ได้โดยไม่ต้องต่อสายและหาอุปกรณ์เพิ่มนั้นเองครับ
ปัญหาคือ การลง Driver การ์ดจอของแต่ละเครื่องอาจจะครบบ้างไม่ครบบ้าง หรือถูกปิด Disable ไว้บ้าง เนื่องจากไม่จำเป็นที่จะใช้งาน เป็นต้น
การเปิด “Stereo Mix” เพื่อให้สามารถอัดเสียงบนคอมได้ สำหรับคนที่ต้องการอัดเสียงครับ
จากทาก์สบาร์ล่างขวามือ คลิกไอค่อนลำโพงเล็กๆ คลิกคำว่า Mixer ขึ้นมา

1 คลิก system sound แล้วคลิกแท็บ Recoding 
2 คลิกขวาที่ microphone
3 คลิกเลือกเมนู Show Disable Devices เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิด ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะสามารถเห็นรายการอุปกรณ์ที่ถูกปิดไว้คือ Stereo mix ขึ้นมาตามภาพ
4 คลิกขวาที่ Stereo mix
5 คลิกเปิด Enable
6 คลิก OK

ก็เป็นอันเรียบร้อย ตอนนี้ก็ไปเปิดโปรแกรม Audacity free ขึ้นมาเลยครับ
ก่อนจะบันทึกเสียง ให้คลิกที่ตัวเลือกอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงตรงรูปไอค่อนไมค์เล็ก ๆ เลือก Stereo Mix ตามภาพประกอบ แล้วก็คลิกปุ่ม อัดเสียง ได้เลย


สรุปว่า
ปัญหาเกิด ก็หาหนทางและวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งผมเองก็คิดว่าบทความแนว How to นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจอัดเสียงบนคอมพิวเตอร์ด้วย Audacity แล้วมีปัญหาเดียวกัน หรือลักษณะเดียวกัน ได้ศึกษา และทำตามแบบขั้นตอน

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า