หลักการทำงานของ MS SharePoint

MS SharePoint คืออะไร ?
หลายคนเข้าใจไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับ MS SharePoint วันนี้เรามาศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ MS SharePoint ไปพร้อมๆ กันดีกว่า เนื้อหาก็จากอินเตอร์เน็ตทั่วไป ที่รวบรวมและเรียบเรียงโดย Admin ของบล็อก thaifreewaredownload.com ละครับ
หลายคนคิดว่า MS SharePoint คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Word ,Power Point หรือ Ms Excel เป็นต้น แต่จริงๆ แล้ว ไม่ใช่นะครับ เพราะจริงๆ แล้ว MS SharePoint คือ Platform หรือรูปแบบการทำงานแบบหนึ่งเท่านั้น ที่อ่อนตัวและประยุกต์รองรับการทำงานของโปรแกรม MS Office ทั้งหมดต่างหาก
องค์ประกอบหลักของ MS SharePoint  ได้แก่

  • Site
  • Content 
  • Communities
  • Search 
  • Insight 
  • Composite 


Site หมายถึง การสร้าง Website ทุกชนิด ทั้งส่วนตัวและองค์กร โดยใช้งาน MS SharePoint ในการดำเนินการ ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านออกแบบ หรือโปรแกรมเมอร์แต่อย่างใด ประมาณว่า คลิกๆ ตามคำสั่งที่ต้องการไปเรื่อยๆ และเว็บไซต์ที่คุณสร้างในรูปแบบของ MS SharePoint ยังเป็นเวบไซต์ที่ทุกคนในองค์กร สามารถ edit แก้ไข เพิ่มเติมเนื้อหาได้
Contents หมายถึง แหล่งรวมหรือคลังข้อมูลส่วนกลางของข้อมูลที่องค์กร หรือหน่วยงานมีใช้งานทุกๆ โปรแกรม office และวิดีโอ รูปภาพ สามารถอัพโหลดขึ้นไปเก็บ และแลกเปลี่ยน กำหนดสิทธิการใช้งาน ดูอย่างเดียว แก้ไขได้ เป็นต้น
Communities ความสามารถการทำงานร่วมกันแบบทีมงานหรือองค์กร


Search คือเครื่องการสืบค้นที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจำนวนของข้อมูลทุกชนิดที่ถูกจัดเก็บบน SharePoint มีจำนวนมหารศาลนั้นเอง จึงต้องมีกลไกหรือ Tool สำหรับการค้นหาที่พิเศษ
Insight รูปแบบการกระชับและนำเสนอข้อมูลแบบใหม่ ที่ง่ายชัดเจนในรูปแบบของแผนภาพ กราฟ เชิงข้อมูลและสถิติ ที่อัพเดทอัตโนมัติ เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
Composite คือการออกขั้นตอน หรือ Workflow ในการทำงานสำหรับงานที่ต้องทำ โดยประมวลผลมาจากข้อมูล หรือเอกสารที่จัดเก็บบน MS SharePoint นั้นเอง
บทสรุป MS SharePoint คืออะไร ?
คือแพลตฟอร์มหรือรูปแบบการทำงานร่วมกัน ที่ออกแบบและคิดค้นและพัฒนาโดย บริษัท Microsoft เพื่อรองรับชุดโปรแกรม MS Office ทุกโปรแกรม ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ แนวคิดนี้ เพื่อช่วยให้การทำงานขององค์กร ขนาดกลาง ใหญ่ มีความทันสมัย และรวดเร็ว และง่ายมากขึ้น
ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบ การทดลองใช้งาน เพื่อศึกษา ความเป็นไปได้ ข้อดี ข้อด้อย ข้อจำกัดของแต่ละหน่วยงาน หรือองค์กร
สำหรับท่านที่สนใจจะทดลองใช้งาน MS SharePoint สามารถศึกษาระบบ และดาวโหลดตัวทดลองใช้งานได้ตามเวบไซต์ของ Microsoft ครับ https://www.microsoft.com/th-TH/download/details.aspx?id=51493

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า