แนะนำ Chamilo LMS

สำหรับการทำเว็บ e-learning แบบฟรีแวร์ Open Source
พัฒนาโดยภาษา PHP
การติดตั้ง : ติดตั้งบน Sever จำลอง หรือบนเว็บ Server จริง
จุดเด่น : เป็นฟรีแวร์ ที่ีง่ายในการติดตั้งการใช้งาน สามารถสร้างเนื้อหาหลักสูตร แบบเว็บ แบบเอกสาร แบบ PDF แบบสไลด์นำเสนอ หรือแบบวีดีโอ
สร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้มากกว่า 10 แบบ ด้วยกัน ตั้งแต่แบบเลือกข้อ แบบเติมคำ แบบจับคู่ และอื่นๆ
การจัดการผู้เรียน Students ทั้งแบบเปิดและลงทะเบียน โดยใช้ email
การบริหารและจัดการอื่นๆ
โปรแกรมมาพร้อม Tools และเครื่องมือของการบริหารจัดการหลักสูตร ทั้งแบบครูคนเดียว หรือแบบโรงเรียนต่างๆ
สนใจดาวโหลดโปรแกรม

https://chamilo.org/chamilo-lms/

อื่นๆ
สามารถดาวโหลดและติดตั้งส่วนขยาย Plugin จำพวก BBB หรือ OpenVTC ในการสอนสดผ่านระบบประชุมทางไกล


Chamilo LMS, or Chamilo Learning Management System is a piece of software that allows you to create a virtual campus for the provision of online or semi-online training.

It is distributed under the GNU/GPLv3+ license and its development process is public.

All the Chamilo software products are entirely free (as in freedom), free (as in beer) and complete, and are production-ready without requiring any type of payment. If you need professional services or assistance to get your project further, we recommend you check our official providers list.

This page will give you all the necessary resources to get started

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า