การกำหนดค่าพิกัดแผนที่ Google earth Pro

ระบบการแสดงค่าตำแหน่งหรือพิกัดกริดบนแผนที่ มีหลายระบบด้วยกัน เช่น ระบบ UTM,ระบบภูมิศาสตร์ Lat/long ระบบกริดทหาร MGRS เป็นต้น
การตั้งค่าอ้างอิงพิกัดกริดของ GE สามารถเลือกได้เช่นกันจากเมนูการตั้งค่าของโปรแกรม
ขั้นตอน
1 จากหน้าจอโปรแกรม คลิก tool หรือเครื่องมือ >ตัวเลือก
2 ระบบพิกัด ค่าปกติ จะเป็น องศา ลิปดา พิลิปดา
3 ลองเลือกเป็น MGRS ระบบกริดทางทหาร แล้วคลิก ตกลง

Note: การเรียกคืนค่า Default คลิกปุ่ม คืนค่าเริ่มต้นได้

การดูผลการกำหนดค่า
1 บนเมนู คลิกปุ่ม ปักหมุดพิกัด สีเหลือง
2 กรอบรายละเอียดจุดที่แสดง จะเป็นระบบพิกัดกริดทางทหาร ตามที่เราต้องการ

สำหรับการอ้างอิงแผนที่ในการเขียนบทความ แสดงแผนที่บนเว็บไซต์ CMS ทั่วไป
ระบบกริดที่สนับสนุน จะเป็นระบบ องศาศนิยม


ภาพแสดงตัวอย่างการกำหนดค่ากริดเป็นระบบ MGRS ทดสอบการปักหมุดลงบนแผนที่ ค่าที่ได้จะเป็นระบบพิกัดกริดทางทหาร


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า