ขายสินค้าออนไลน์ด้วย Hikashop

Hikashop เป็นอีก 1 ส่วนขยายความสามารถในการสร้างหรือทำให้เว็บไซต์ Joomla ของท่าน เป็นร้านค้าออนไลน์ สำหรับการขายสินค้าต่าง ๆ ของท่านได้ 
คุณสมบัติ 
พัฒนาแบบเปิด มีราคาฟรี และเสียเงิน ถ้าต้องการ ความสามารถสูง ๆ ขึ้นไปอีก 
สำหรับร้านค้า หรือ ผู้สนใจใช้งาน ควรจะมีความรู้ พื้นฐานของ CSS และ HTML จะช่วยให้การใช้งานสะดวก และไม่ติดขัด 
Hikashop รองรับการจัดการร้านค้าได้หลายสาขา การายการขาย พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการขายที่ประสพความสำเร็จ 
Hikashop is a powerful and easy to setup an use, comes with unlimited possibilities.Whilst it might not have as much functionality as other shop in this list.
Frankly speaking when you are getting your eCommerce site build with HikaShop, you need to know a little bit CSS and HTML to beautify and tweak it around. But on top of that Hikashop is growing among the developer community, because of its covering huge features like multi-vendor, powerful analytics, responsive design, layout variation which reduce the usage and dependency of third party extensions.
Price: FREE - $150
Compatibility: Joomla a 1.5, 2.5 and 3.X
Documentation: http://www.hikashop.com/support/documentation.html
Forum: http://www.hikashop.com/support/forum.html


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال