ดาวน์โหลด Font TH Sarabun PSK ไทยสารบรรณ

ที่มาของฟอนต์ TH Sarabun

วันที่ 7 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมติให้หน่วยงานฝ่ายบริหารทั้งหมดใช้ชุดแบบอักษร "TH Sarabun PSK" เป็นมาตรฐานเดียวกัน แทนที่ชุดแบบอักษรเดิมที่ซื้อมาจากบริษัทเอกชน เช่น ชุดแบบอักษร "Angsana New", "Browallia New", "Cordia New" และ "EucrosiaUPC" ตาม "โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย" ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยให้เหตุผลว่า "...ปัจจุบัน ส่วนราชการมีการใช้ฟอนต์อย่างหลากหลาย ไม่มีมาตรฐานในเอกสารทางราชการ อีกทั้งการใช้มาตรฐานฟอนต์ของบริษัทเอกชนที่ผูกขาดลิขสิทธิ์อาจมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ได้..." ทั้งนี้ มีคำสั่งให้หน่วยงานฝ่ายบริหารติดตั้งชุดแบบอักษรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2553 และได้ขอความร่วมมือไปยังฝ่ายนิติบัญญัติและตุลาการให้สนับสนุนการใช้ชุดแบบอักษรนี้ด้วย


ราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนจากชุดแบบอักษร "Angsana New" มาใช้ "TH Sarabun PSK" ตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ฉบับแรกที่ปรากฏ คือ ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 128 ตอน 1 ก ลงวันที่ 7 มกราคม 2554

อ้างอิง : https://th.wikipedia.org/wiki/ฟอนต์แห่งชาติ

ดาวน์โหลดฟอนต์ TH Sarabun PSK
<<<; คลิกที่นี่ >>>>


วิธีการติดตั้งและใช้งานฟอนต์ TH Sarabun psk ง่ายๆ
1 ดาวโหลดฟอนต์ลงมา บนเครื่องจากนั้น คลิกขวาที่ไฟล์บีบอัด2 คลิกเข้าไปข้างในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์ออกมา จะเจอฟอนต์ TH Sarabun จำนวน 4 ไฟล์ ให้ลากเม้าส์คลุมทั้ง 4 ไฟล์ แล้วคลิกเม้าส์ขวา เลือกคำสั่ง ติดตั้ง Install3 เท่านี้ก็จะเรียบร้อย ไปที่โปรแกรมพิมพ์งาน MS Word เปิดไฟลเอกสารขึ้นมา ทดสอบการใช้งาน และ เลือกฟอนต์ Th Sarabun มาใช้งาน ต่อไป


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال