การคิดคะแนนเฉลี่ยนักเรียนง่ายๆ ด้วย MS Excel

ขั้นตอนการคำนวนคะแนน และตัดเกรดของนักเรียน ด้วยโปรแกรม MS Excel
สำหรับนักเรียน หรือคุณครู หรือ ผู้สนใจใช้งานทั่วไป ในการฝึกฝน และหัดใช้งานจริง กับโปรแกรม ารางคำนวณ Excel
เริ่มจากเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมา
กำหนด รายละเอียดข้อมูลของ นักเรียน ตามตัวอย่าง เป็น
ลำดับ
ชื่อ -สกุล
คะแนนเก็บ ครั้งที่ 1 - 4
คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค
คะแนนรวม
และการตัดเกรด

สำหรับ เงื่อนไข ในการตัดเกรด หรือ คิดคะแนน ก็เตรียม ข้อมูลไว้อีกชุด


ใส่ข้อมูล ลงไป เพื่อเป็นตัวอย่าง สัก 3 คน และใส่คะแนนเก็บ คะแนนสอบ กลางภาค ปลายภาค และ รวมคะแนนทั้งหมด ของแต่ละคน ให้เรียบร้อบ

ในช่องของ เกรด ให้ใส่ค่าสูตร สำหรับการคิดย่านคะแนน เพื่อตัดเกรด  โดยอาศัยฟังชั่น หรือคำสั่งการทำงานของโปรแกรม Excel  ในการแสดงเงื่อนไข ตามที่กำหนด ดังนี้

=IF(I4>79,"A",IF(I4>74,"B+",IF(I4>69,"B",IF(I4>64,"C+",IF(I4>59,"C",IF(I4>54,"D+",IF(I4>49,"D","F")))))))
การนับจำนวน ของนักเรียกว่า มีคนสอบได้ A หรือ สอบไม่ผ่าน F กี่คน จะใช้ฟั่งชั่นการนับที่เรียกว่า =COUNTIF(J4:J9,"F")
ใช้เม้าส์คลุมเลือกช่อง เกรด ทั้งหมด
คัดลอกสูตร และเปลี่ยนค่า เกรดไปตามลำดับ จาก F ไป จนถึง A

ดาวโหดไฟล์ Excel ตามตัวอย่าง
<<<< คลิกตรงนี้ >>>>
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال