สอนการสร้างฐานข้อมูลนักเรียน ด้วย Ms Access ตอนที่ 1

สำหรับครู อาจารย์หรือผู้สนใจใช้งานโปรแกรม Access Office 365 ในการสร้างฐานข้อมูลนักเรียน เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลนักเรียน และบริการสืบค้นข้อมูลนักเรียน ออกแบบรายงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถ ศึกษา และทำตาม Admin เลยครับ
คิดแบบเร็วๆ
วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียนในห้อง
ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ

 • ชื่อ นามสกุล
 • วดป.เกิด
 • บ้านเลขที่
 • ตำบล
 • อำเภอ
 • จังหวัด
 • รหัสประจำตัวนักเรียน 
 • รูปภาพนักเรียน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ผู้ปกครอง
 • เบอร์โทรผู้ปกครอง 

ขั้นตอนการทำงาน
ออกแบบตารางข้อมูล ชื่อ student
จากนั้น ก็สร้างแบบฟอร์มสำหรับการบันทึกข้อมูล
ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลนักเรียนที่ต้องการ


พร้อมแล้ว ไปกันเลย
ตอนที่ 2 การปรับแต่ง แก้ไขการออกแบบข้อมูล ให้มีความง่ายในการบันทึกข้อมูล

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า