สอนการสร้างฐานข้อมูลนักเรียน ด้วย Ms Access ตอนที่ 3

สำหรับเนื้อหาตอนที่ 3 จะมาสอนในเรื่องของการ ปรับแต่งแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ให้มีเทคนิคและลูกเล่น ในการบันทึกข้อมูล ให้สะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้น
โดยจะพิจารณา จากตารางข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ที่มีข้อมูลเดิมๆ ซ้ำๆ หรือข้อมูลบังคับเลือก จากรายการที่กำหนดไว้ ล่วงหน้า ได้ เช่น ชื่อของจังหวัด และชื่อของอำเภอเป็นต้น
มาดูขั้นตอนและวิธีการ
ขั้นตอนแรก
ให้เราทำการสร้างตาราง ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 2 ตาราง
คือ ตารางชื่อ Amphoe
และตารางชื่อ Provice
โดยในแต่ละตารางก็จะมีแค่ 2 ฟิลด์เท่านั้น คือ ID กับ List
เปิดตารางข้อมูล และกรอกชื่อ อำเภอ และจังหวัด ลงไปให้เรียบร้อย

ขั้นตอน ต่อมา
ย้อนกลับไปที่ ตารางแรก คือ students แล้วเข้าไปที่มุมมองออกแบบ เพื่อทำการเปลียนคุณสมบัติของ ช่องฟิล์ด อำเภอ และตำบล เป็น ชนิด ข้อมูล ลิงค์ไปยัง ตารางตัวเลือก ที่เราสร้างเตรียมไว้

ทำการ Save และ ทดลอง เปิดแบบฟอร์ม ใหม่
ในช่อง อำเภอ และจังหวัด  จะมี รายการให้คลิก เลือก จากตาราง ที่เราสร้างได้ แล้ว
ก็จะ สะดวก และดูมีระดับขึ้นมาอีกหน่อย ในการใช้งาน


สำหรับแนวคิด นี้ ก็สามารถนำไปประยุกต์ และลองฝึกใช้งาน ในลักษณะอื่นๆ ตามที่เราสนใจ ได้
มีปัญหา หรือคำถาม สามารถฝากคำถาม ไว้ได้ ยินดี ตอบทุกคน ทุกคำถาม ครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า