การแทรกคลิปวีดีโอลงในสไลด์ PowerPoint

การแทรกวีดีโอจาก YouTube ลงในสไลด์ เพาเวอร์พอยต์ จะช่วยให้งานนำเสนอของเรา น่าสนใจ และน่าติดตามมากยิ่งขึ้น ถ้าเราเจอวีดีโอที่น่าสนใจ และเกี่ยวข้องกับการนำเสนอของเรา เราสามารถที่จะแทรกคลิปวีดีโอ นั้น เพื่อแสดงต่อผู้ชมของเราได้
การแทรกคลิปวีดีโอ ต้นฉบับจะถูกเก็บที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ แต่เราสามารถ เล่น หยุด หรือ เลื่อนไปมาตามจุดที่ต้องการได้ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ขณะใช้งาน
ขั้นตอนการแทรกคลิปจาก ยูทูป ลงในสไลด์
1 เปิดโปรแกรม ท่องเน็ต ไปที่ you Tube เพื่อเปิดดูคลิปวีดีโอที่เราต้องการ
2 ให้คัดลอกที่อยู่หรือ URL ของคลิปวีดีโอ เก็บไว้ในคลิปบอร์ดของเร า
3 เปิดโปรแกรม Powerpoint เลือกสไลด์ที่ต้องการจะแทรกคลิป
4 จากเมนูแทรก หรือ inset คลิก วีดีโอ>ออนไลน์วีดีโอ
5 ในช่องของที่อยู่ให้เราวางที่อยู่ของคลิปวีดีโอ ลงไป
6 คลิก แทรกการเล่นคลิปวีดีโอ
สามารถแสดงได้ทั้งจาก หน้าต่างทำงานปกติ และหน้าต่างการนำเสนอ

จะปรากฏปุ่ม Play สำหรับคลิก เพื่อแสดงเนื้อหาวีดีโอ

ค่าเริ่มต้น ในการแสดงวีดีโอ คือ ใช้เม้าส์ คลิก 1 ครั้ง เพื่อแสดง หรือ จะกดแป้น Spacebar 1 ครั้ง เป็นการแสดงก็ ได้Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า