แนะนำโปรแกรม WhyNotWin11

เป็นโปรแกรมทางเลือกผู้ใช้งาน ที่ต้องการทดสอบว่า คอมพิวเตอร์ PC หรือ Laptop ของคุณสามารถติดตั้ง Windows 11 ได้หรือไม่ สำหรับคนที่ต้องการอัพเกรด Windows 10 ไปเป็น Windows 11 


 ลิงค์ดาวโหลด WhyNotWin11 

Compiling

  1. Download and run "AutoIt Full Installation" from official website.
  2. Get the source code either by downloading zip or do git clone https://github.com/rcmaehl/WhyNotWin11.
  3. Right click on WhyNotWin11.au3 in the WhyNotWin11 directory and select "Compile Script (x64) (or x86 if you have 32 bit Windows install).
  4. This will create WhyNotWin11.exe in the same directory.

Contributing

See CONTRIBUTING.md for rules of coding and pull requests.

If you want to help with translations check translating guidelines.

License

WhyNotWin11 is free and open source software, it is using the LGPL-3.0 license.

See LICENSE for the full license text.
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า