แนะนำโปรแกรมฐานข้อมูล Maria DB

รู้จักกับ MariaDB คือหนึ่งในโปรแกรมฐานข้อมูลแบบเปิด (open source ) ชนิด Relational Database Management System  เซตของข้อมูลที่อยู่ในตารางที่แต่ละตารางมีความสัมพันธ์กันซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยนำ SQL มาจัดการกับเรื่องนี้ ข้อมูลที่เก็บจะมีลักษณะเป็น Database ในรูปตาราง และมีตัวระบุคือ primary key บางครั้งเราอาจเรียก RDBMS ว่าเป็นส่วนขยายของ DBMS

MariaDB ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย ผู้พัฒนาฐานข้อมูลที่เราอาจจะคุ้นเคยกันอย่าง MySQLและรับประกันว่าจะยังคงเป็นการพัฒนาแบบเปิด ไม่มีค่าใช้จ่าย นิยมนำมาใช้งานกับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 

MariaDB พัฒนาออกมาเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน ความมั่นคง และเข้าถึง โครงสร้างการใช้งานที่ได้รับการยอมรับจากนักพัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้งานทั่วไป มีจุดเด่นการทำงานอาทิเช่น รองรับระบบ 

MySQL Galera Cluster เป็นระบบที่สามารถกำหนดให้ MySQL Database สามารถทำงานพร้อมๆ กันโดยจะมีข้อมูลเหมือนๆ กันในทุกๆ เครื่องที่อยู่ในวง Cluster เดียวกัน Application ที่ทำงานกับ Database จะเลือกทำงานกับ MySQL ที่อยู่ในเครื่องไหนก็ได้

รองรับฐานข้อมูล แบบออราเคิล และ เทมโพรัล ช่วยให้การสืบค้นข้อมูลสามารถกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดาวโหลด MariaDBPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า