การตั้งค่าเมนูมุมมองโปรแกรม Google Earth Pro

 การตั้งค่าใช้งาน โปรแกรมแผนที่ Google Earth Pro 

ถ้าเราต้องการ เปิด ปิดแถบเมนูด้านข้างของโปรแกรม 

ให้ไปที่เมนูมุมมอง View 

ลองมองหาคำว่า 

เมนูด้านข้าง 

ติ้ก เลือก ไม่เลือก Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า