ฝึกใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ Ms Excel EP1

 แอดมินจะขอนำมือใหม่ ไปฝึกใช้งาน โปรแกรมตารางคำนวณ Ms Excel กันครับ 

เพื่อฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม สำหรับเพิ่มความรู้ และเตรียมตัวสอบปฏิบัติในการเข้าทำงาน หรือสอบข้อเขียนในวิชาพื้นฐานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กัน 

ตารางคำนวณ สามารถใช้คิดค่าใช้จ่าย ตามตัวอย่าง 

จะเป็นการ กรอกข้อมูล ในในช่อง ในคอลัมน์ และใส่ค่าตัวอย่างข้อมูล เพื่อประกอบการฝึก 

สามารถใช้แนวทาง ตามตัวอย่าง หรือประยุกต์เอง ตามสะดวก 

การหาค่าผลรวม ของแถว แนวนอน ใช้ระบายทั้งแถว และใช้คำสั่ง Sum เพื่อหาค่าผลรวม 

ค่าเฉลี่ยข้อมูล สามารถใช้คำสั่ง Average หรือ ค่าเฉลี่ย ได้ 


ฝึกทำต่อในแนวดิ่ง ทั้งผลรวมและค่าเฉลี่ย

การจัดรูปแบบข้อมูล ได้แก่ การใส่เส้นขอบตาราง แบบต่างๆ เช่น ใส่ทุกช่อง ใส่เป็นโครง เป็นต้น 

การจัดตำแหน่งข้อความ กึ่งกลาง ชิดขอบซ้ายขวา เป็นต้น 

การเลือกแบบฟอนต์ และขนาดฟอนต์ 

การดูภาพก่อนพิมพ์ 

การตั้งกั้นหน้ากระดาษ สำหรับพิมพ์งานเอกสาร 

สามารถรับชมคลิปประกอบ และฝึกตามได้ เลยครับ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า