สร้าง QR Code ออนไลน์ด้วย Google Chart

 ปัจจุบัน การทำข้อความ หรือที่อยู่ในรูปแบบ ของรหัส QR code เพื่อใช้แอพ หรือโทรศัพท์มือถือ ในการอ่านค่าข้อมูล นับว่า สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 

สำหรับบทความแนว How to ในวันนี้ จะขอแนะนำ ขั้นตอน และวิธีการ สร้างรหัส Qr code ขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง ผ่านระบบ Online โดยใช้โปรแกรมของ Google API คือ Google Chart 

รู้จักกับ Google Chart 

การเข้ารหัสข้อมูลแบบ 2 มิติ บางทีรู้จักกันในชื่อของ hyperlinks สามารถรองรับตัวอักษร  ตัวเลข และอักขระพิเศษอื่นๆ ได้มากถึง 4296 ตัว 

ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ บทกลอน 

Qrcode สามารถอ่านค่าได้จากกล้องมือถือ หรือเครื่องอ่านรหัสบาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด ทั่วไป 

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Qr code

จะเป็นรูปจัตุรัส ที่มีขนาดของแถวและคอลัมน์เท่ากัน จะแบ่งออกเป็นขนาด ตั้งแต่ 21 ถึง 177 แถว  ถ้าแถวมีมาก ก็จะเก็บ data ได้มากขึ้น ตามลำดับ 

ตัวอย่างง่ายๆ ในตอนนี้ จะสาธิต การใช้ กับ Google Sheet 


QR codes are squares, with an equal number of rows and columns. There are a fixed set of QR code sizes: from 21 to 177 rows/columns, increasing in steps of four. Each configuration is called a version. The more rows/columns, the more data the code can store. Here is a summary of the versions:

ลิงค์ในการใช้งาน Google Chart Qrcode 

QR codes are a popular type of two-dimensional barcode. They are also known as hardlinks or physical world hyperlinks. QR Codes store up to 4,296 alphanumeric characters of arbitrary text. This text can be anything, for example URL, contact information, a telephone number, even a poem! QR codes can be read by an optical device with the appropriate software. Such devices range from dedicated QR code readers to mobile phones.Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า