พื้นฐานการใช้งาน Format Rule ของ Appsheet

 ในวันนี้ผมจะขอแนะนำการสร้าง Format Rule บนแอพชีทกัน 

Format rule คืออะไร ใช้งานอย่างไร 

เป็นรูปแบบการทำงาน เพื่อควบคุมการแสดงผลของข้อมูลบน View หรือมุมมองของแอพชีพ ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด เช่น การระบุไอคอนหน้ารายการข้อมูล ให้เป็นสีแดง เหลือง เขียว หรือ การแทรกไอค่อนรูปร่างๆ ต่างๆ ในรายการข้อมูล ตามที่ผู้ใช้งานกำหนด 

ขั้นตอนการเพิ่มเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล Format rule

1เปิดแอพชีพขึ้นมา 

2 คลิกไปที่แท็บ UX/Format rules

คลิกปุ่ม + เพื่อเพิ่มเงื่อนไขการแสดงผล 

ตั้งชื่อเงื่อนไขการควบคุม 

ระบุตารางฐานข้อมูลที่ต้องการ 

ระบุเงื่อนไขที่ต้องการให้มีค่าเป็นจริงเช่น  เช่น [Country] = "USA"

เลือกคอลัมน์ที่ต้องการให้มีผล ตามเงื่อนไขที่ระบุ 

เช่น แทรก icon หรือระบุสีข้อความเป็น แดง เหลือง เขียว เป็นต้น 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น