การติดตั้ง Netcam Studio

 ฟรีแวร์และแชร์แวร์สำหรับการเรียกดูกล้อง CCTV ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ 

ความต้องการของระบบ 

• Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003, 2008 or 2012 

• .Net Framework 4 

• Visual Studio 2012 Redistributable 

• Dual Core CPU

เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Netcam Studio 

หลังดาวโหลดและติดตั้งแล้ว การพร้อมเปิดใช้งาน ครั้งแรก เพื่อเลือกแหล่งที่มาของ CCTV การตั้งค่าต่างๆ ของ Netcam Studio 


การดูมุมมองต่างๆ ของกล้อง และการเพิ่มแหล่งกล้อง CCTV เข้ามาในโปรแกรม ลิงค์ดาวโหลด : Netcam Studio 

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال