วิธีใช้งานลำดับอัตโนมัติ Google Sheet

 บทความแนว how to วันนี้ผมได้ศึกษาความรู้การใช้งานลำดับอัตโนมัติหรือ Auto numbering ในโปรแกรมตารางข้อมูลออนไลน์อย่าง Google sheet พร้อมแล้วก็ไปดูขั้นตอนและคำอธิบายประกอบสั้นๆ ดังนี้ 

สูตรที่ใช้งานคือ 

=sort(ArrayFormula(sequence(MATCH(2,1/(B:B<>""),1)-1)),1,0)


สำหรับสูตรนี้จะ sort หรือเรียงค่าจากมากไปน้อยลงไป


100

99

98

.

.

.

1

เป็นต้น

ตัวอย่างแสดงแค่ 2 คอลัมน์คือ A และ B

ในช่อง A ตั้งชื่อคอลัมน์เป็น Id และ B เป็น name

คลิกที่เซลส์ A2 และใช้สูตร =sort(ArrayFormula(sequence(MATCH(2,1/(B:B<>""),1)-1)),1,0)

ทดสอบการทำงานในช่อง B2 กรอกข้อมูลชื่อแรกลงไปแล้ว enter จะได้เลขลำดับอัตโนมัติ เรียงจากมากไปน้อย ตามลำดับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น